Projekt SUPER – Supporting ecoinnovations towards international markets

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego jako jedyna instytucja z Polski realizuje międzynarodowy projekt SUPER – Supporting ecoinnovations towards international markets. Jego głównym celem jest wypracowanie takich systemów wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw europejskich, który nie tylko ułatwi firmom rozwój, głównie na arenie międzynarodowej, ale również będzie zachęcał do działań proekologicznych.

Ekoinnowacje – innowacje zrównoważone ekologicznie

Ekoinnowacje to wszystkie zmiany w przedsiębiorstwie czy w organizacji, przy których wprowadzaniu pod uwagę brany jest aspekt ochrony środowiska. Mogą to być drobne modyfikacje, na przykład wymiana żarówek na energooszczędne, segregacja odpadów, jak i większe inwestycje – montaż systemu wykorzystania energii odnawialnej, budowa obiektu w technologii pasywnej. Postawą godną naśladowania jest wprowadzanie ekoinnowacji, pomimo że na rynku istnieją inne, tańsze i łatwiejsze rozwiązania. Takie podejście zgodne jest z ideą, która przyświeca również nam – współodpowiedzialność za jakość środowiska naturalnego oznacza coś więcej niż respektowanie narzuconych przez prawo, obowiązkowych przepisów lub szukanie oszczędności.

Firmy innowacyjne przypadkiem?

Przeprowadzony wśród podlaskich firm pilotaż badania, które jest elementem projektu SUPER, dał zaskakujące wyniki – przedstawiciele przedsiębiorstw nie zdają sobie sprawy, jak wiele proekologicznych działań prowadzą. Dopiero w trakcie rozmowy przypominają sobie o kolejnych aktywnościach, które śmiało można nazwać ekoinnowacjami. To pole do zmian, bo przecież dbałość o środowisko jest ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej i warto wykorzystywać ten argument świadomie. W przypadku niektórych rynków przyjazność środowisku nie jest nawet dodatkowym atutem, a koniecznością. Firmy, które nie spełniają tego warunku mają więc ograniczone możliwości rozwoju.

Projekt SUPER – wsparcie ekoinnowacyjności

W ramach projektu SUPER najpierw przeprowadzimy międzynarodowe badanie wśród firm z krajów partnerskich, w tym wśród firm z naszego województwa. Badanie ma na celu diagnozę przedsiębiorstw pod kątem ekoinnowacyjności oraz analizę istniejącego systemu wsparcia w zakresie internacjonalizacji i zrównoważonego rozwoju. Chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie, jakie działania powinny zostać podjęte, by przedsiębiorstwa w większym zakresie wdrażały rozwiązania proekologiczne oraz by rozwijane przez nie ekoinnowacje miały szansę na wyjście na rynki międzynarodowe. Raport z badania stanie się podstawą planów działania dla każdego z regionów biorących udział w projekcie. Będzie to zestaw wskazówek dla władz lokalnych w zakresie budowania systemu wsparcia dla firm.

Realizacja projektu: kwiecień 2016 – marzec 2021

Strona projektu SUPER: http://www.interregeurope.eu/super/

Projekt realizują:

  • Rada Administracyjna Regionu Östergötland – Szwecja
  • Uniwersytet w Linköping– Szwecja
  • Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego – Polska
  • Prowincja Utrecht – Holandia
  • Vidzeme Planning Region – Łotwa
  • Litewskie Centrum Innowacji – Litwa
  • Rada Hrabstwa Tipperary – Irlandia
  • Centrum Innowacji Biznesowych Murcia – Hiszpania
  • Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Zachodniej Macedonii – Grecja
  • Regionalne Centrum Biznesu Vaeksthus Zealand – Dania

Film promujący projekt SUPER

Informacje z projektu SUPER

zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na opracowanie Planu Działania

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na usługę doradczą obejmującą wsparcie merytoryczne w opracowaniu Planu Działania (Action Plan) obejmującego poprawę wspierania ekoinnowacji w województwie podlaskim. Działanie realizowane jest w ramach projektu SUPER „Supporting ecoinnovations towards international markets” w ramach programu Interreg Europe. Celem działania jest opracowanie dokumentu zawierającego szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób doświadczenia ze współpracy w ramach projektu zostaną wykorzystane w celu udoskonalenia instrumentu polityki w regionie w zakresie ekoinnowacji. More →

Proekologiczne działania

Proekologiczne działania firm są przyjazne nie tylko dla środowiska. Wspiera je europejski program SUPER.

Dbałość o środowisko jest dziś ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Warto więc świadomie wykorzystywać ten argument myśląc o rozwoju firmy. Z pomocą idzie tu Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego – jako jedyna instytucja z Polski realizuje międzynarodowy projekt SUPER, który ma wypracować system wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw europejskich, głównie na arenie międzynarodowej, ale będzie też zachętą do działań proekologicznych. More →

Projekt Super - realizacja

Podsumowanie kolejnego semestru projektu SUPER

Kolejne kilka miesięcy realizacji projektu SUPER za nami. Najważniejszym zadaniem w tym czasie było przeprowadzenie samooceny systemu wsparcia ekoinnowacji w naszym regionie. W związku z tym zaprosiliśmy do dyskusji regionalnych partnerów projektu (Urząd Marszałkowski, Politechnikę Białostocką, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny oraz Izbę Przemysłowo-Handlową), a także dodatkowe instytucje (Klaster Obróbki Metali oraz firmę EkoExpert Doradztwo ekologiczne i gospodarcze). More →

zapytanie ofertowe

Zapytanie o usługę doradczą

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na usługę doradczą obejmującą wsparcie merytoryczne w przygotowaniu map instytucji i instrumentów nakierowanych na wsparcie ekoinnowacji na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Celem działania jest opracowanie struktury systemu wsparcia ekoinnowacji oraz jego funkcji. Działanie realizowane jest w ramach projektu SUPER „Supporting ecoinnovations towards international markets” w ramach programu Interreg Europe. More →