Projekt SUPER – Supporting ecoinnovations towards international markets

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego jako jedyna instytucja z Polski realizuje międzynarodowy projekt SUPER – Supporting ecoinnovations towards international markets. Jego głównym celem jest wypracowanie takich systemów wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw europejskich, który nie tylko ułatwi firmom rozwój, głównie na arenie międzynarodowej, ale również będzie zachęcał do działań proekologicznych.

Ekoinnowacje – innowacje zrównoważone ekologicznie

Ekoinnowacje to wszystkie zmiany w przedsiębiorstwie czy w organizacji, przy których wprowadzaniu pod uwagę brany jest aspekt ochrony środowiska. Mogą to być drobne modyfikacje, na przykład wymiana żarówek na energooszczędne, segregacja odpadów, jak i większe inwestycje – montaż systemu wykorzystania energii odnawialnej, budowa obiektu w technologii pasywnej. Postawą godną naśladowania jest wprowadzanie ekoinnowacji, pomimo że na rynku istnieją inne, tańsze i łatwiejsze rozwiązania. Takie podejście zgodne jest z ideą, która przyświeca również nam – współodpowiedzialność za jakość środowiska naturalnego oznacza coś więcej niż respektowanie narzuconych przez prawo, obowiązkowych przepisów lub szukanie oszczędności.

Firmy innowacyjne przypadkiem?

Przeprowadzony wśród podlaskich firm pilotaż badania, które jest elementem projektu SUPER, dał zaskakujące wyniki – przedstawiciele przedsiębiorstw nie zdają sobie sprawy, jak wiele proekologicznych działań prowadzą. Dopiero w trakcie rozmowy przypominają sobie o kolejnych aktywnościach, które śmiało można nazwać ekoinnowacjami. To pole do zmian, bo przecież dbałość o środowisko jest ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej i warto wykorzystywać ten argument świadomie. W przypadku niektórych rynków przyjazność środowisku nie jest nawet dodatkowym atutem, a koniecznością. Firmy, które nie spełniają tego warunku mają więc ograniczone możliwości rozwoju.

Projekt SUPER – wsparcie ekoinnowacyjności

W ramach projektu SUPER najpierw przeprowadzimy międzynarodowe badanie wśród firm z krajów partnerskich, w tym wśród firm z naszego województwa. Badanie ma na celu diagnozę przedsiębiorstw pod kątem ekoinnowacyjności oraz analizę istniejącego systemu wsparcia w zakresie internacjonalizacji i zrównoważonego rozwoju. Chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie, jakie działania powinny zostać podjęte, by przedsiębiorstwa w większym zakresie wdrażały rozwiązania proekologiczne oraz by rozwijane przez nie ekoinnowacje miały szansę na wyjście na rynki międzynarodowe. Raport z badania stanie się podstawą planów działania dla każdego z regionów biorących udział w projekcie. Będzie to zestaw wskazówek dla władz lokalnych w zakresie budowania systemu wsparcia dla firm.

Realizacja projektu: kwiecień 2016 – marzec 2021

Strona projektu SUPER: http://www.interregeurope.eu/super/

Projekt realizują:

  • Rada Administracyjna Regionu Östergötland – Szwecja
  • Uniwersytet w Linköping– Szwecja
  • Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego – Polska
  • Prowincja Utrecht – Holandia
  • Vidzeme Planning Region – Łotwa
  • Litewskie Centrum Innowacji – Litwa
  • Rada Hrabstwa Tipperary – Irlandia
  • Centrum Innowacji Biznesowych Murcia – Hiszpania
  • Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Zachodniej Macedonii – Grecja
  • Regionalne Centrum Biznesu Vaeksthus Zealand – Dania

Film promujący projekt SUPER

Informacje z projektu SUPER

newsletter 6

Szósty newsletter projektu SUPER

Informujemy, że ukazał się najnowszy, szósty już newsletter projektu SUPER.

W środku, m.in. relacja ze spotkania w Holandii, dobre praktyki zidentyfikowane w projekcie oraz relacje ze spotkań informujących o rezultatach projektu.

Zachęcamy do lektury!

wsparcie dla firm na ekoinnowacje

Ma być łatwiej o wsparcie dla firm na ekoinnowacje. To efekt międzynarodowego programu SUPER

Przedsiębiorcy niejednokrotnie wskazywali trudności proceduralne czy znaczny stopień skomplikowania jako bariery w pozyskiwaniu funduszy na ekoinnowacje. Jest szansa, że uda się zniwelować te przeszkody poprzez wprowadzenie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego zmian zaproponowanych przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego. Uwagi te zostały wypracowane podczas realizacji projektu SUPER “Supporting ecoinnovations towards international markets” w ramach programu Interreg Europe. More →

Jak skutecznie weryfikować kontrahentów

Eko-innowacje sposobem uzyskania przewagi konkurencyjnej, czyli jak skutecznie weryfikować kontrahentów w Polsce i za granicą, Białystok, 19.03.2019r.

 Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza przedsiębiorców na seminarium zatytułowane „Eko-innowacje sposobem uzyskania przewagi konkurencyjnej, czyli jak skutecznie weryfikować kontrahentów w Polsce i za granicą”, które odbędzie się 19 marca 2019 r., w godzinach 9:30-12:30, w Białymstoku, Hotel Podlasie & Restauracja Lipcowy Ogród, ul. 42 Pułku Piechoty 6. More →