Najlepsi już zarabiają! A Ty?

„Znakomitym przykładem osiągania korzyści z umiędzynarodowienia są przedsiębiorstwa, które tworzą polski przemysł jachtowy. Mimo, że nie działają w najbardziej rozwiniętych gospodarczo