GoSmart BSR

Projekt GoSmart BSR – Program Regionu Morza Bałtyckiego (Interreg Baltic Sea Region) obejmuje działania adresowane do:

 1.  przedsiębiorców działających w obszarze inteligentnych specjalizacji w poszczególnych regionach biorących udział w projekcie
 2. instytucji związanych z opracowaniem i wdrażaniem strategii S3
 3. regionalnych systemów wspierających innowacje, przedsiębiorczość oraz współpracę międzynarodową.

Wspólnie z partnerami zaplanowano analizę i prace badawcze dotyczące istniejących strategii inteligentnych specjalizacji w regionach, analizę systemu wsparcia procesu internacjonalizacji oraz szereg działań skierowanych do przedsiębiorstw.

Firmy działające w sektorach smart specialisation będą mogły skorzystać z doradztwa w zakresie oceny innowacyjności, modeli internacjonalizacji analizy łańcucha wartości, warsztatów i szkoleń oraz podobnych usług oraz skorzystać ze współpracy z brokerami innowacji. Z pomocą brokerów innowacyjne firmy z sektora MŚP z Polski, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Danii i Finlandii stworzą grupy pracujące nad wspólnymi problemami. Współpraca taka nad zagadnieniami B+R, wspólnych projektów do programów takich jak Horyzont 2020, działania eksportowe dla grupy produktów zwiększy konkurencyjność na rynkach lokalnych i międzynarodowych. System wsparcia zostanie przetestowany w 2 cyklach pilotażowych działań.

Okres realizacji: 36 miesięcy, 1 października 2017 – 30 września 2020r.

Koordynator: Politechnika Białostocka

Partnerzy:

 • Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego,
 • Vidzeme Planning Region, Łotwa
 • Valga Town Govermnent, Estonia
 • Public Institution Lithuanian Innovation Centre, Litwa
 • Kouvola Innovation Ltd., Finlandia
 • Hamburg Institute of International Economics, Niemcy
 • Business Aabenraa, Dania

Instytucje stowarzyszone (tzw. Associated partners):

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Ministry of Economy, Transport and Innovation, Hamburg, Niemcy
 • The Ministry of Economic Affairs and Employment, Findlandia
 • Ministry of Economy, Litwa
 • Region of Southern Denmark, Dania

logo GoSmart BSR

Informacje z projektu GoSmart BSR

Najlepsi już zarabiają

Najlepsi już zarabiają! A Ty?

„Znakomitym przykładem osiągania korzyści z umiędzynarodowienia są przedsiębiorstwa, które tworzą polski przemysł jachtowy. Mimo, że nie działają w najbardziej rozwiniętych gospodarczo