Dobre, bo z Podlasia. Promocja województwa i lokalnych firm spożywczych na międzynarodowych targach SIAL Paris 2018

O projekcie:

Na targi SIAL Paris 2018, dzięki dotacji, pojedzie dziesięć firm: trzy średnie oraz siedem mikro- i małych z branży spożywczej, oraz, jako lider projektu, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Branża zalicza się do rdzenia inteligentnych specjalizacji województwa. Firmy mają duży potencjał, dlatego udział targach w Paryżu, które są jednymi z największych na świecie to dla nich duża szansa. Na wspólnym stoisku wystawienniczym eksponowane będą towary eksportowe oraz promowany nasz region. Firmy zamierzają podpisać 5 kontraktów międzynarodowych oraz 10 listów intencyjnych.

Cele projektu:

Cele projektu są zgodne z celem szczegółowym RPOWP na lata 2014-2020 działania 1.4.1. Promocja Przedsiębiorczości oraz Podniesienie Atrakcyjności Inwestycyjnej Województwa – Lepsze warunki do rozwoju MŚP. Projekt poprzez cele szczegółowe projektu, tj.:

  1. zwiększenie kompetencji podlaskich przedsiębiorców z sektora spożywczego w zakresie współpracy międzynarodowej i
  2. dostarczenie sprofilowanego, dopasowanego do potrzeb podlaskich przedsiębiorców narzędzia wsparcia w przygotowaniu do targów, a następnie na etapie uczestnictwa w nich,

przyczynia się do wsparcia przedsiębiorstw w procesie przygotowania początkowego firm na drodze do internacjonalizacji, a także dzięki celom:

  1. promocja lokalnych firm spożywczych na rynkach zagranicznych
  2. nawiązanie międzynarodowych relacji biznesowych na priorytetowych rynkach zagranicznych oraz
  3. promocja (zwiększenie rozpoznawalności) marki województwa podlaskiego

przyczynia się do realizacji celu w zakresie promocji regionu uwzględniającą potencjał regionalnej gospodarki.

Planowane efekty:

Nawiązane kontakty, wymiana doświadczeń podczas targów w zakresie technologii, oferowanych produktów oraz zwiększenie rozpoznawalności marki województwa podlaskiego przyczyni się do promocji poszczególnych walorów podlaskich firm, produktów, usług oraz samego województwa jako obszaru atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym.

Wartość projektu:  

590 979,29 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie 448 780,90 zł

logowki-fe-rp-umwp-ue

Informacje z projektu „Dobre, bo z Podlasia”

SIAL Paris 2018

Giełda kooperacyjna podczas targów SIAL PARIS 2018, 21-24.10.2018r.

SIAL Paris 2018 to jedna z najważniejszych międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych dla branży rolno-spożywczej na świecie. Targi  organizowane są co dwa lata w Paryżu od 1964 r. W dniach 21-25 października 2018 r. po raz kolejny wystawcy z całego świata będą mieli możliwość zaprezentowania swoich produktów.

Podczas targów SIAL paryski Ośrodek Enterprise Europe Network Normandie oraz Paris Ile de France organizują międzynarodowe spotkania biznesowe. Odbędą się one w dniach 21-24.10.2018 r. w godzinach 9:30 – 17:30. w hali nr 5. Czas trwania jednego spotkania to 45 minut. More →

zapytanie ofertowe

Drugie zapytanie ofertowe na stoisko oraz transport i nocleg osób

W związku z realizacją projektu ,,Dobre, bo z Podlasia. Promocja województwa i lokalnych firm spożywczych na międzynarodowych targach SIAL Paris 2018” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup:

  1. usługi wykonania projektu zabudowy stoiska wystawowego i wykonania zabudowy stoiska wystawienniczego;
  2. noclegu osób;
  3. transportu osób.

More →