Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia

Local-cooperation

Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia

a_pdf Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia

Okres trwania

Projekt realizowany w okresie: październik 2004 – styczeń 2006

Cel projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie modelu usprawniającego i jednocześnie utrwalającego lokalną współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość oraz administracją publiczną.

Cel projektu

 • Usprawnienie współpracy i wymiany informacji pomiędzy organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość na terenie województwa podlaskiego,
 • Możliwość nawiązania bliższej współpracy pomiędzy członkami grupy roboczej oraz utworzenie regionalnego system wsparcia,
 • Ocena oferty/produktów istniejących organizacji pozarządowych oraz organizacji wspierających przedsiębiorczość w oparciu o Strategię Rozwoju Regionalnego oraz Regionalną Strategię Innowacji
 • Metody świadczenia usług oraz realizacji projektów na rzecz MSP i samorządów.

Znaczenie projektu

 • Zapoznanie sektora MSP z ofertą organizacji działających w regionie
 • Zapewnienie lepszego dostępu do oferowanych usług
 • Rozwój nowych usług i produktów skierowanych do sektora MSP
 • Dostęp do europejskich sieci wspierających przedsiębiorczość
 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, wspólne inicjatywy

Na podstawie oferty usług firm i instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz oczekiwań przedsiębiorców, po zakończeniu konferencji zostanie wydana broszura informacyjna zawierająca zestawienie informacji o organizacjach wspierających przedsiębiorczość w regionie, ich ofercie oraz możliwościach współpracy. Publikacja będzie rozpowszechniana wśród zainteresowanych przedsiębiorców i organizacji.

Wartość

Całkowity koszt projektu 18 670,00 EUR
Wartość kosztów kwalifikowanych 14 360,00 EUR

Efekty

Efektem realizacji projektu było

 

 • Utworzenie grupy sterującej składającej się z przedstawicieli sieci EIC, KPK, IRC oraz lokalnych organizacji okołobiznesowych,
 • Zorganizowanie konferencji, na której przedstawione zostały organizacje wspierające przedsiębiorczość w regionie, ich oferta oraz oferowane usługi
 • Wydanie broszury informacyjnej opisującej 24 organizacje wspierające przedsiębiorczość na terenie województwa podlaskiego.

Podmiot zamawiający

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu.

PARTNERZY

 1. EIC PL411 — lider projektu
 2. Krajowy Punkt Kontaktowy 6 PR
 3. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
 4. IRC North-East Poland/Wschodni Ośrodek Transferu Technologii przy UwB
 5. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 6. Podlaski Urząd Wojewódzki
 7. Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Politechnice Białostockiej
 8. Izba Przemysłowo-Handlowa
 9. Naczelna Organizacja Techniczna
 10. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Inne projekty