Szkolny Klub Przedsiębiorczości - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Szkolne-Kluby-Przedsiębiorczości

Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Okres trwania

Projekt realizowany w okresie: wrzesień 2002 – 31 styczeń 2003

Cel projektu

Celem projektu jest promowanie aktywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Poprzez utworzenie sieci Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości oraz wdrożenie pakietu szkoleniowego nastąpiła aktywizacja osób młodych w kierunku przedsiębiorczości, nauczenie kreatywnego myślenia i innowacyjnego podejścia do produktów i usług. Pakiet szkoleniowy składający się ze szkoleń oraz przeprowadzone spotkania z przedsiębiorcami dostarczyły uczniom – bezpośrednim beneficjentom, odpowiedniej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz pomogły wypracować umiejętności poruszania się w warunkach konkurencji na ich własnym lokalnym rynku. Forma przekazywania informacji i wiedzy w proponowanej postaci, a przede wszystkim utworzenie klubów jest nowatorską propozycją w systemie edukacji w województwie podlaskim. Klub stał się dla młodzieży oraz nauczycieli nowym wyzwaniem oraz interesującą ofertą połączoną z zadaniem praktycznym. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z siedmiu powiatów województwa podlaskiego: białostocki, augustowski, bielsko-podlaski, moniecki, hajnowski, siemiatycki i sokólski.

 

Do Klubów należą zainteresowani uczniowie z danej szkoły. Spośród uczniów zostały wytypowane bezpośrednio przez nauczycieli oraz samorząd szkolny docelowe 20-osobowe grupy szkoleniowe. W trakcie realizacji projektu wyłoniono i przeszkolono 7 najlepszych zespołów-liderów przedsiębiorczości, które uczestnicząc w warsztatach będą w stanie samodzielnie przeprowadzić analizę rynkową, na tej bazie stworzyć koncepcję nowej firmy/produktu oraz zaprezentować ją opinii publicznej podczas konferencji podsumowującej projekt. Wyłonione zostaną dwie grupy, które zaprezentują najciekawszy pomysł na biznes i zostaną nagrodzone zestawami komputerowymi przekazanymi na potrzeby Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości.

Wartość

64430 PLN (w tym 49630 PLN dotacji przekazanej przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej)

Profil/Liczba uczestników

Ogólna liczba bezpośrednich beneficjentów objętych szkoleniem wynosi 140 osób oraz 7 nauczycieli-opiekunów klubów. Ponadto liczbę pośrednich beneficjentów Klubów określono na 3000 osób, tj. uczniów z zaangażowanych szkół

Efekty

 • Efekty bezpośrednie:
  • Utworzono sieć siedmiu Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości oraz wdrożono pakiet szkoleniowy.
  • Wyłoniono i przeszkolono 140 najbardziej aktywnych i kreatywnych uczniów z zakresu przedsiębiorczości
  • Opracowano pakiet szkoleniowy dostosowany do wybranych zagadnień, powielony i przekazany uczniom
  • Moduły pakietu szkoleniowego:

  1. Działaj zgodnie z prawem!

  • Formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Postawy prawa gospodarczego.

  2. Poznaj rynek i dbaj o klienta!

  • Badanie rynku.
  • Marketing w małej firmie.

  3. Zdobądź kapitał!

  • Finansowanie firmy.
  • Planowanie finansowe.

  4. Planuj i działaj skutecznie!

  • Zarządzanie małą firmą.
  • Biznes plan
  • Działania promocyjne – informacje prasowe w trzech regionalnych dziennikach prasowych, patronat medialny Gazety Wyborczej, informacje w oddziale telewizji regionalnej TVP3 Białymstoku.
  • Informacja o przedsięwzięciu przekazana do Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
  • 2 spotkania organizacyjne dyrekcji, nauczycieli–opiekunów klubu oraz samorządu uczniowskiego z każdej szkoły z doradcami przedsiębiorczości oraz koordynatorami projektu.
  • Przeprowadzenie szkoleń (4 spotkania po dwa moduły)
  • Zorganizowanie spotkań z przedsiębiorcami
  • Przeprowadzenie praktyk w Centrach Wspierania Biznesu
  • Przeprowadzenie warsztatów (6 spotkań).

  Ostateczne wyniki projektu będą znane po jego zakończeniu.

Podmiot zamawiający

Narodowy Bank PolskiW ramach programu edukacji ekonomicznej

PARTNERZY

Siedem szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim:

 

1. Zespół Szkół Rolnicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie

ul. Długa 130, 17-300, Siemiatycze

2. Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej -Curie Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. J. Piłsudskiego 7, 17-200, Hajnówka

3. II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza

ul. Kopernika 4, 17-100, Bielsk Podlaski

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

ul. Tysiąclecia 15, 19-100, Mońki

5. Liceum Ekonomiczne w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

ul. Grodzieńska 76, 16-100, Sokółka

6. XI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

ul. Grottgera 9, 15-225, Białystok

7. Augustowskie Centrum Edukacyjne

Al. Kardynała Wyszyńskiego 3, 16-300, Augustów

Inne projekty

Zapisz się do newslettera