Szkolny Klub Przedsiębiorczości i Mentoringu - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Szkolny Klub Przedsiębiorczości i Mentoringu

Szkolny-Klub

Szkolny Klub Przedsiębiorczości i Mentoringu

Okres trwania

Projekt realizowany w okresie: luty 2004 – listopad 2004

Cel projektu

Celem projektu jest wdrożenie modelu bezpośredniej aktywizacji uczniów i nauczycieli 10 szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego kształtującego wśród młodzieży postawy przedsiębiorczości, kooperatywności i wrażliwości na lokalne potrzeby społeczne. Realizacja programu przyczyni się do pobudzenia społeczności do działań na rzecz rozwoju własnego i otoczenia zagrożonego wykluczeniem i marginalizacją. Program zostanie wdrożony poprzez treningiszkolenia i warsztaty z uczniami i nauczycielami w ramach sieci Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości i Mentoringu. Działania uwieńczone będą przeszkoleniem trenerów — mentorów,wyłonieniem woluntariuszyprzeszkoleniem uczniów, opracowaniem biznes planów nowej działalności pro-społecznej oraz przekazaniem grantów zaangażowanym szkołom na realizację przedsięwzięć w zakresie aktywizacji.

Wartość

100 800 Euro (80 640 Euro dotacja z Funduszu Współpracy)

Profil/Liczba uczestników

100 uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych

10 nauczycieli — opiekunowie klubów

Efekty

Współorganizacja 4 giełd kooperacyjnych o następujących tematach:

 

 • Giełda kooperacyjna dla branży wodno – kanalizacyjnej „Dostarczanie, oczyszczanie i zarządzanie zasobami wodnymi”, 3-5 październik a 2007 r. w Wilnie, Litwa;
 • Giełda kooperacyjna dla branży związanej z gospodarką odpadami „Gospodarka odpadami i recykling”, 3-5 grudnia 2007 r. w Berlinie, Niemcy;
 • Giełda kooperacyjna dla branży odnawialnych źródeł energii „Źródła odnawialne i oszczędzanie energii”, 4-6 marca 2008 r., Wels, Austria,
 • Giełda kooperacyjna dla branży związanej z biomasą „Biomasa i bioenergia”, 21-23 kwietnia 2008 r., Viborg, Dania.

Podmiot zamawiający

Fundacja Fundusz Współpracy

PARTNERZY

 1. Lider: Podlaska Fundacja Rozwoju RegionalnegoPartner: Fundacja Edukacji i Twórczości

  10 szkół z województwa podlaskiego:

  • Augustowskie Centrum Edukacyjne,
  • Zespół Szkół Rolniczych im. W.S. Reymonta w Czartajewie,
  • Zespół Szkół nr 2 z Grajewa,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie z Hajnówki,
  • Zespół Szkół Technicznych w Kolnie,
  • Zespół Szkół z Michałowa,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach,
  • Zespół Szkół w Sokółce,
  • Zespół Szkół Mechanicznych z Łap,
  • Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej.

Uwagi

Projekt zrealizowany z sukcesem

Inne projekty