SUPER - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Projekt SUPER – Supporting ecoinnovations towards international markets

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego jako jedyna instytucja z Polski realizowała międzynarodowy projekt SUPER – Supporting ecoinnovations towards international markets. Jego głównym celem było wypracowanie takich systemów wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw europejskich, który nie tylko ułatwi firmom rozwój, głównie na arenie międzynarodowej, ale również będzie zachęcał do działań proekologicznych.

Okres realizacji

Projekt jest realizowany od kwietnia 2016

Ekoinnowacje – innowacje zrównoważone ekologicznie

Ekoinnowacje to wszystkie zmiany w przedsiębiorstwie czy w organizacji, przy których wprowadzaniu pod uwagę brany jest aspekt ochrony środowiska. Mogą to być drobne modyfikacje, na przykład wymiana żarówek na energooszczędne, segregacja odpadów, jak i większe inwestycje – montaż systemu wykorzystania energii odnawialnej, budowa obiektu w technologii pasywnej. Postawą godną naśladowania jest wprowadzanie ekoinnowacji, pomimo że na rynku istnieją inne, tańsze i łatwiejsze rozwiązania. Takie podejście zgodne jest z ideą, która przyświeca również nam – współodpowiedzialność za jakość środowiska naturalnego oznacza coś więcej niż respektowanie narzuconych przez prawo, obowiązkowych przepisów lub szukanie oszczędności.

Firmy innowacyjne przypadkiem?

Przeprowadzony wśród podlaskich firm pilotaż badania, które było elementem projektu SUPER, dał zaskakujące wyniki – przedstawiciele przedsiębiorstw nie zdają sobie sprawy, jak wiele proekologicznych działań prowadzą. Dopiero w trakcie rozmowy przypominają sobie o kolejnych aktywnościach, które śmiało można nazwać ekoinnowacjami. To pole do zmian, bo przecież dbałość o środowisko jest ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej i warto wykorzystywać ten argument świadomie. W przypadku niektórych rynków przyjazność środowisku nie jest nawet dodatkowym atutem, a koniecznością. Firmy, które nie spełniają tego warunku mają więc ograniczone możliwości rozwoju.

Projekt SUPER – wsparcie ekoinnowacyjności

W ramach projektu SUPER najpierw przeprowadzono międzynarodowe badanie wśród firm z krajów partnerskich, w tym wśród firm z naszego województwa. Badanie miało na celu diagnozę przedsiębiorstw pod kątem ekoinnowacyjności oraz analizę istniejącego systemu wsparcia w zakresie internacjonalizacji i zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu uzyskaliśmy odpowiedź na pytanie, jakie działania powinny zostać podjęte, by przedsiębiorstwa w większym zakresie wdrażały rozwiązania proekologiczne oraz by rozwijane przez nie ekoinnowacje miały szansę na wyjście na rynki międzynarodowe. Raport z badania stał się podstawą planów działania dla każdego z regionów biorących udział w projekcie. Jest  to zestaw wskazówek dla władz lokalnych w zakresie budowania systemu wsparcia dla firm.

Strona projektu SUPER: http://www.interregeurope.eu/super/

Skład konsorcjum

  • Rada Administracyjna Regionu Östergötland – Szwecja
  • Uniwersytet w Linköping– Szwecja
  • Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego – Polska
  • Prowincja Utrecht – Holandia
  • Vidzeme Planning Region – Łotwa
  • Litewskie Centrum Innowacji – Litwa
  • Rada Hrabstwa Tipperary – Irlandia
  • Centrum Innowacji Biznesowych Murcia – Hiszpania
  • Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Zachodniej Macedonii – Grecja
  • Regionalne Centrum Biznesu Vaeksthus Zealand – Dania

Film promujący projekt SUPER

Informacje z projektu SUPER

1/1
Archiwum aktualności|15.09.2022

„Wsparcie firm eko-innowacyjnych w czasach kryzysu” - webinar projektu SUPER, 29.09.2022r.

W ramach konferencji podsumowującej projekt SUPER, PFRR zaprasza 29 września 2022r. na webinar „Wsparcie firm eko-innowacyjnych w czasach kryzysu”.

Wsparcie firm eko-innowacyjnych w czasach kryzysu webinar projektu SUPER
Wsparcie firm eko-innowacyjnych w czasach kryzysu webinar projektu SUPER
Archiwum aktualności|05.09.2022

Analiza wpływu pandemii Covid-19 na firmy ekoinnowacyjne

Finalizujemy prace nad analizą wpływu pandemii Covid-19 na firmy ekoinnowacyjne.

Analiza wpływu pandemii Covid-19 na firmy ekoinnowacyjne
Analiza wpływu pandemii Covid-19 na firmy ekoinnowacyjne
Projekt-SUPER-Interreg-Europe-poleca-dofinansowanie-na-ekoinnowacje
Projekt-SUPER-Interreg-Europe-poleca-dofinansowanie-na-ekoinnowacje

Inne projekty