Startuj w Biznesie - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Startuj w Biznesie

startuj-w-biznesie-1

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wraz z Uniwersytetem w Białymstoku zrealizowała projekt „Startuj w Biznesie” w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres trwania

Okres realizacji projektu: marzec 2010 – luty 2012

Cel projektu

Celem projektu było podniesienie wiedzy w zakresie przedsiębiorczości mieszkańców województwa podlaskiego oraz pomoc w uruchomieniu 60 nowych przedsiębiorstw, tym samym wsparcie samozatrudnienia.

Wartość

Koszt całego projektu wyniósł 3 946 768 PLN, dofinansowanie z EFS w wysokości 85% wartości projektu oraz z Budżetu Państwa – 15%.

Efekty

 • Z doradztwa skorzystało 140 osób
 • W warsztatach interpersonalnych z elementami przedsiębiorczości wzięło udział 140 osób
 • W warsztatach prowadzenia działalności gospodarczej wzięło udział 140 osób
 • W sesjach mentoringowych wzięło udział 140 osób
 • Wsparcie finansowe w formie bezzwrotnej pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 64 Beneficjentów Ostatecznych:
  • jednorazową dotację inwestycyjną w wysokości do 40.000 zł brutto otrzymały 64 osoby wyłonione po ocenie biznes planów sporządzonych po przebyciu warsztatów szkoleniowych z tego zakresu
  • podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1250 zł brutto miesięcznie przez okres 6 miesięcy otrzymało 61 Beneficjentów Ostatecznych, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą,
  • przedłużone wsparcie pomostowe po 1250 zł brutto przez okres kolejnych 6 miesięcy otrzymało 16 Beneficjentów Ostatecznych, którzy założyli działalność gospodarczą i wykazali potrzebę dalszego wsparcia w celu utrzymania płynności finansowej

Inne projekty

Zapisz się do newslettera