SME Panel w Polsce - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

SME Panel w Polsce

SME-PANEL
SME Panel w Polsce – zwiększenie uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu polityki Unii Europejskiej

Okres trwania

Projekt realizowany w okresie: wrzesień 1999 – grudzień 2007

Cel projektu

Projekt ten polega na przeprowadzeniu przez ośrodki sieci EIC w całej Europie serii konsultacji wśród małych i średnich przedsiębiorstw, którzy wyrażą swoje opinie na ważne tematy związane z planowanymi w najbliższym czasie zmianami w dziedzinie prawa i polityk Unii Europejskiej. Działania podejmowane przez Komisję Europejską mają na celu wprowadzenie ułatwień w działalności prorozwojowej firm.

Wartość

Całkowita wartość projektu wynosi około 71 616,75 EUR, dofinansowanie z Komisji Europejskiej w wysokości 55 178,19 EUR

Efekty

Przeprowadzenie 3 seminariów

 

 1. „Prawa własności intelektualnej oraz system patentowy w Europie — punkt widzenia małych i średnich przedsiębiorstw”
 2. „Przyszłość Znaku CE — wpływ planowanych zmian na małe i średnie przedsiębiorstwa”
 3. „Dyrektywa i ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE) — praktyczne problemy małych i średnich przedsiębiorstw”

W trakcie każdego spotkania uczestnicy wypełniali ankiety, których celem było uzyskanie od małych i średnich przedsiębiorstw opinii na temat nowych rozwiązań w dziedzinie prawa patentowego, dyrektywy nowego podejścia związanych z oznakowaniem CE oraz dyrektywy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Podmiot zamawiający

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu.

PARTNERZY

 1. EIC PL 415 Gdańsk — lider projektu,
 2. EIC PL 411 Białystok
 3. EIC PL 405 Warszawa
 4. EIC PL 416 Lublin
 5. EIC PL406 Kalisz
 6. EIC PL412 Katowice
 7. EIC PL417 Łódź
 8. EIC PL408 Kielce
 9. EIC PL413 Kraków
 10. EIC PL409 Wałbrzych
 11. EIC PL414 Toruń

Inne projekty

Zapisz się do newslettera