Punkt konsultacyjno-doradczy - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Punkt konsultacyjno-doradczy

Punkty-konsultacyjno-doradcze

Budowa sieci konsultacyjno-doradczej na bazie Krajowego Systemu Usług dla MSP

Okres trwania

Projekt realizowany w okresie: czerwiec 2000 – czerwiec 2004

Cel projektu

Projekt realizowany przez sieć ośrodków należących do Krajowego Systemu Usług dla MSP (KSU). Punkt Konsultacyjno-Doradczy utworzony przy PFRR oraz jego 4 filie w Bielsku Podlaskim, Sokółce, Siemiatyczach i Hajnówce udzielają przedsiębiorcom bezpłatnych, prostych usług doradczych, związanych z administracyjno-prawnymi aspektami prowadzenia działalności (tzw. Pakiety „start-up”) oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem (porady z dziedziny prawa, marketingu, finansów i podatków, produkcji i inne).

Wartość

68’400 PLN

Profil/Liczba uczestników

  • osoby zamierzające rozpocząć lub rozpoczynające działalność gospodarczą;
  • małe i średnie przedsiębiorstwa.

Efekty

  • Działania promocyjne
  • Współpraca z instytucjami finansowymi i administracji państwowej
  • stworzenie bazy danych dotyczącej finansowania działalności gospodarczej zawierającej 42 oferty produktów finansowych skierowanych do MSP
  • udzielenie 1320 usług informacyjno-doradczych (oferta finansowania działalności MSP, prawo, marketing i finanse, etc.), na rzecz MSP i starterów w regionie tym. Większość klientów to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, firmy handlowo-usługowe działające na rynku lokalnym o zatrudnieniu nie przekraczającym 50 osób. 670 klientów to osoby rozpoczynające działalność gospodarczą.
  • udzielenie 87 konsultacji z wykorzystania technik komputerowych w działalności gospodarczej

Podmiot zamawiający

Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w ramach realizacji dokumentu ‘Kierunki działań Rządu wobec MSP do 2002 r.”

PARTNERZY

87 Punktów Konsultacyjno-Doradczych ich filie na terenie całej Polski, doradcy współpracujący z PFRR, instytucje finansowe, urzędy pracy

Inne projekty