Princess - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Princess

Princess

Pilot project for European business cooperation events and clustering activities in border regions between new and old member states of European Union (PRINCESS) – pilotażowy projekt dla europejskiej współpracy biznesowej i działalności klastrów w przygranicznych regionach pomiędzy nowymi a starymi członkami Unii Europejskiej.

Cel projektu

Celem projektu PRINCESS było zacieśnienie współpracy klastrowej oraz utworzenie sieci przedsiębiorstw w celu umożliwienia dostępu do nowych technologii z innych państw UE. W projekcie wzięło udział około 1000 przedsiębiorstw z sektorów związanych z ochroną środowiska.

Okres trwania

Projekt realizowany w okresie: grudzień 2006 – czerwiec 2008.

Wartość

Koszt projektu wyniósł 17 384 EUR, dofinansowanie z Komisji Europejskiej w wysokości 48,17% wartości projektu.

Efekty

Współorganizacja 4 giełd kooperacyjnych o następujących tematach:

 • Giełda kooperacyjna dla branży wodno – kanalizacyjnej „Dostarczanie, oczyszczanie i zarządzanie zasobami wodnymi”, 3-5 październik a 2007 r. w Wilnie, Litwa;
 • Giełda kooperacyjna dla branży związanej z gospodarką odpadami „Gospodarka odpadami i recykling”, 3-5 grudnia 2007 r. w Berlinie, Niemcy;
 • Giełda kooperacyjna dla branży odnawialnych źródeł energii „Źródła odnawialne i oszczędzanie energii”, 4-6 marca 2008 r., Wels, Austria,
 • Giełda kooperacyjna dla branży związanej z biomasą „Biomasa i bioenergia”, 21-23 kwietnia 2008 r., Viborg, Dania.

Podmiot zamawiający

Komisja Europejska, DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu.

Partnerzy

 1. Internationalisation Centre Styria – Austria
 2. Groupement des EICs de Wallonie – Belgia
 3. Håndværksrådet International A/S – Dania
 4. Business Link Central Jutland – Dania
 5. Agro Business Park – Dania
 6. CBMI-Innnovation Centre for Bioenergy and Environmental Technology – Dania
 7. EIC Berlin, EIC Magdeburg – Niemcy
 8. Enterprise Europe Stuttgart – Niemcy
 9. Technologiezentrum Warnemünde – Niemcy
 10. Estonian Chamber of Commerce and Industry – Estonia
 11. Employment and Economic Development Centre (T&E Centre) – Finlandia
 12. Drama Chamber of Commerce and Industry – Grecja
 13. EIC Budapest – Węgry
 14. EIC Galway – Irlandia
 15. Eurosportello del Veneto – Włochy
 16. Lithuanian Development Agency – Litwa
 17. EIC Oslo – Norwegia
 18. Nadsme – Słowacja
 19. EIC Maribor – Słowenia
 20. Enterprise Europe Central Sweden
 21. EnterpriseEurope North West England
 22. EIC Kent, EIC Southampton

Inne projekty