Pomysł na biznes - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Pomysł na biznes

Pomysł-na-biznes

Pomysł na biznes

Okres trwania

Projekt realizowany w okresie: Wrzesień 2001 – marzec 2004

Cel projektu

Projekt miał na celu aktywizację młodych mieszkańców województwa podlaskiego w sferze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Planowane działania obejmowały dwa etapy: szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, praktyki oraz szkolenie z zakresu tworzenia biznes planów. Przedsięwzięcie miało charakter konkursu, w którym nagroda za najlepszy pomysł na biznes wynosiła 10 000 zł. Dodatkowo zarówno zwycięzcy jak i wszyscy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą otrzymali bezpłatną pomoc w zakresie promocji oraz doradztwa specjalistycznego w pierwszym okresie prowadzenia własnych przedsiębiorstw.

Wartość

99 936,28 zł, w tym dotacja 50 000 ZŁ z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Profil/Liczba uczestników

 • 76 osób (średni wiek uczestników wynosił 24 lata) zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego, osoby uczące się, bezrobotne oraz bezrobotni absolwenci szkół.

Efekty

 • Działania promocyjne
 • 76 przeszkolonych (wybranych aktywnych) młodych osób w zakresie rozpoczęcia oraz prowadzenia własnej firmy.
 • 76 osób zdobyło wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie poszukiwania niszy rynkowej oraz generalnie badań rynków.
 • 33 osób uczestników opracowało samodzielnie analizy rynku
 • 33 osób uczestniczyło w szkoleniu ‘Mój biznes plan’
 • 21 osób złożyło w terminie biznes plan
 • 4 osoby otrzymały nagrody pieniężne-dotacje (10000-4000 zł) na realizację przedsięwzięć gospodarczych
 • 3 osoby otrzymały wyróżnienia oraz nagrody pieniężne po 1000 zł każda
 • 7 uczestników projektu założyło zaplanowaną działalność
 • promocja przedsięwzięć oraz doradztwo specjalistyczne w początkowym okresie działalności nowych firm
 • Powstanie nowych miejsc pracy

Podmiot zamawiający

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARTNERZY

Izba Przemysłowo Handlowa w Białymstoku, urzędy pracy

Inne projekty

Zapisz się do newslettera