Pomoc techniczna ekspertów w MSP tekstylnych regionu podlaskiego - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Pomoc techniczna ekspertów w MSP tekstylnych regionu podlaskiego

Pomoc-techniczna-dla-MSP

Pomoc techniczna ekspertów zagranicznych w MSP tekstylnych regionu podlaskiego (PHARE)

Okres trwania

Projekt realizowany w okresie: marzec 1998 – październik 1999

Cel projektu

Pomoc techniczna (doradcza oraz szkoleniowa) ekspertów zagranicznych z organizacji ochotniczej British Executive Services Overseas na rzecz tekstylnych MSP w regionie podlaskim.Projekt obejmował: porady w czasie wizyt bezpośrednich w 16 firmach w zakresie technologii produkcji, zarządzania oraz marketingu; szkolenia otwarte w zakresie finansowania oraz marketingu dla osób działających w branży; poszukiwanie partnerów handlowych.

Wartość

20 tysięcy EURO

Profil/Liczba uczestników

  • 16 firm w regionie objętych usługami doradczymi;
  • 103 osoby objęte szkoleniami otwartymi;
  • 12 lokalnych doradców gospodarczych;
  • opinia publiczna w regionie poprzez publikacje prasowe oraz konferencje.

Efekty

  • 16 firm uzyskało intensywne usługi doradcze w różnym zakresie zarówno dotyczące technologii produkcji jak i zarządzania, głównie w zakresie marketingu;
  • 103 osoby uczestniczyły w krótkich kursach ‘Finanse i bankowość’ oraz ‘Marketing i sprzedaż’ w małych i średnich firmach tekstylnych;
  • 12 lokalnych doradców uczestniczyło w konferencji na temat sytuacji w branży;
  • 8 firm było promowanych na branżowych targach krajowych i zagranicznych;
  • 6 firm nawiązało kontakty handlowe z nowymi partnerami.

Podmiot zamawiający

Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNERZY

British Executive Services Overseas, firmy z regionu, firmy zagraniczne, media regionalne, doradcy gospodarczy, PFRR

Uwagi

Projekt był prezentowany na Rocznym Spotkaniu BESO w Londynie w październiku 1999

Inne projekty