Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

pbep

Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Okres trwania

Projekt realizowany w okresie: styczeń 1995 – grudzień 1999

Cel projektu

Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości (PBEP) był inicjatywą Rządu Polskiego i Brytyjskiego, finansowaną ze środków Funduszu Know-How, skierowaną na rozwój oraz wspieranie sektora małych i średnich firm w dwóch regionach Polski wschodniej, lubelskim i białostockim. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego była podmiotem realizującym Program w byłym województwie białostockim, a po reformie administracyjnej kraju (1999), w województwie podlaskim. PBEP obejmował dwie grupy narzędzi wspierających rozwój przedsiębiorczości, finansowe i niefinansowe. W zakresie obydwu grup narzędzi osiągnięto znaczące efekty.

Wartość

19 milionów USD (PFFR zarządzała kwotą 9,5 mln USD)

Profil/Liczba uczestników

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w regionie podlaskim ze wszystkich branż (główni beneficjeci PBEP-u) – ok. 4.500 podmiotów;
 • Głównie małe i średnie firmy spoza regionu oraz zagraniczne, wschodnie i zachodnie – w zakresie misji gospodarczych, wystaw – ok. 600 podmiotów;
 • Jednostki samorządu terytorialnego – 12;
 • Lokalne instytucje szkoleniowe – 14;
 • Regionalne oraz lokalne instytucje otoczenia biznesu (stowarzyszenia, izby, kluby biznesu, etc.) – 15;
 • Regionalne banki – 8;

Efekty

 • W zakresie niefinansowych elementów programu:
  • Utworzenie 8 lokalnych centrów przedsiębiorczości o łącznej powierzchni użytkowej ok. 5 tys m2, udostępnionej 65 firmom zatrudniającym łącznie ok. 320 osób;
  • Utworzenie 7 lokalnych centrów wspierania biznesu, które udzieliły ok. 8.100 porad gospodarczych, przygotowały 229 biznes planów oraz 279 wniosków kredytowych na rzecz MSP ( z tego skredytowanych 168), co pozwoliło na utworzenie 483 nowych miejsc pracy;
  • Realizacja 383 subsydiowanych kursów szkoleniowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz komputerowych na rzecz 6.113 osób, z których ok. 1000 uzyskało pracę (szkolenia administrowane przez Regionalne Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o., spółkę zależną PFRR);
  • Realizacja przez 25 akredytowanych konsultantów 160 projektów doradczych prowadzących do wzrostu zatrudnienia w MSP o 320 osób;
  • Organizacja targów, misji gospodarczych, seminariów oraz konferencji, w których udział wzięło 2.616 podmiotów;

  W zakresie finansowych elementów programu:

  • Utworzenie regionalnego funduszu poręczeniowego na rzecz MSP (Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., spółka zależna PFRR), udzielenie 240 gwarancji na łączną kwotę 5.310 tys. UDS, z których żadna nie została zrealizowana; jako skutek powstało 317 nowych miejsc pracy;
  • Utworzenie regionalnego funduszu kapitałowego na rzecz MSP (Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o., spółka zależna PFRR), dokonanie 9 inwestycji kapitałowych na łączną kwotę 1.180 tys. USD, realizacja 1 inwestycji na kwotę 230 tys. USD; jako skutek powstało 173 nowe miejsca pracy.

Podmiot zamawiający

Fundusz Know-How

PARTNERZY

Fundusz Know-How, British Council, władze krajowe, władze regionalne, władze lokalne, różne podmioty gospodarcze

Uwagi

Projekt uznany za ‘dobry przykład’, prezentowany m.in. na Międzynarodowej Konferencji Donatorów w Rio de Janeiro’1999

Inne projekty

Zapisz się do newslettera