Podlaska Agencja Zarządzania Energią - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Agencja Zarządzania Energią

paze_160x160

Podlaska Agencja Zarządzania Energią została utworzona w VI 2003 roku. Agencja jest afiliowana przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego i posiada własny statut, Radę Agencji oraz Komitet Techniczny. Nadzór nad Agencją jest sprawowany przez niezależną Radę Agencji w skład której wchodzą przedstawiciele Samorządu Województwa Podlaskiego, Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Podlaskiego Euro Info Centre oraz przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, firm energetycznych i Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Okres trwania

Projekt realizowany w okresie: Grudzień 2002 – 2006

Cel projektu

Główną rolą Komitetu Technicznego jest wsparcie doradcze i eksperckie w stosunku do inicjatyw podejmowanych przez Agencję. Agencja będzie podejmowała działania w oparciu o zasadę „non profit”, co jest w pełni zgodne ze statutem Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

Agencja realizuje swoją misję poprzez:

 1. Pomoc samorządom w promocji racjonalnego użycia energii i sformułowaniu planów energetycznych.
 2. Promocja i rozwój stosunków z Europejską Siecią wyspecjalizowaną w kontroli energii i ochronie środowiska.
 3. Badania i analizy dla lokalnych środowisk zawodowych.
 4. Propagowanie wyników badań i usługi skierowane do końcowych odbiorców, w tym MSP i samorządów.
 5. Propagowanie ochrony środowiska w kontekście wytwarzania i wykorzystania energii.
 6. Zapewnienie konsumentom informacji i pomocy w zakresie racjonalnego użycia energii.
 7. Powołanie centrum informacyjnego uświadamiającego opinii publicznej rolę efektywnego wykorzystania energii.
 8. Zapewnienie informacji, szkoleń i doradztwa w sprawach poszanowania energii.
 9. Promocja zróżnicowania źródeł energii (źródła odnawialne, zagospodarowanie odpadów).
 10. Szkolenie personelu technicznego i rozwój metod audytu energetycznego.
 11. Promowanie w mediach elektronicznych zagadnień energetycznych o wymiarze europejskim.
 12. Propagowanie dyrektyw unijnych w zakresie energetyki
 13. Opiniowanie projektów założeń do planów zaopatrzenia w energię
 14. Pomoc przedsiębiorstwom energetycznym w zakresie rozwoju infrastruktury energetyczne

Wartość

Wartość projektu 329’909 EURO (w tym 131’474 Euro dofinansowania z Komisji Europejskiej Programu SAVE)

Profil/Liczba uczestników

 • Instytucje i organizacje publiczne
 • MSP w regionie
 • Instytucje edukacyjne (szkoły, centra szkoleniowe)
 • Organizacje konsumenckie
 • inni (społeczeństwo)

Efekty

 • 1439 przeszkolonych osób,
 • 105 udzielonych usług informacyjnych,
 • ok. 3900 udzielonej pomocy osobom prywatnym i instytucjom w zakresie racjonalnego użycia energii,
 • 3 zrealizowane projekty,
 • stworzone opracowanie “Plan energetyczny woj. podlaskiego”,
 • stworzenie sieci współpracy pomiędzy PAZE, MSP, NGO i JST,
 • opracowanie analizy konsumpcji energii w białostockich pływalniach miejskich,
 • opracowanie 15 audytów energetycznych,
 • emisja 12 audycji radiowych,
 • przeprowadzenie kampanii promocyjnej (Internet, prasa) odnawialnych źródeł energii.

Podmiot zamawiający

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Energii i Transportu

PARTNERZY

 1. Camara Municipal de Corvo (Portugalia) — Koordynator projektu
 2. Provincia Di Teramo (Włochy)
 3. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (Polska)

Inne projekty