Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies

PHARE – Rozwój zasobów Ludzkich

phare rzl

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizowała program Phare 2003 RZL, który był przygotowaniem do realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (PO RZL) oraz poprawiał funkcjonowania rynku pracy.

Okres realizacji

Projekt był realizowany w okresie od 2003 roku do 2005 roku.

Cel projektu

Celem programu Phare 2003 RZL było przygotowanie do realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (PO RZL) oraz poprawa funkcjonowania rynku pracy.

Terminy zamknięcia Programów PHARE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) Phare informuje, że decyzją Komisji Europejskiej z dnia 29 września 2014 r. został oficjalnie zamknięty i rozliczony Polski Program Phare

Dodatkowo, zgodnie z poniższą listą prezentujemy informacje w zakresie części Programu Phare, które zostały zamknięte indywidualnymi decyzjami Komisji Europejskiej we wcześniejszych terminach:

  • Program Krajowy Phare 1999 (PL1999) — oficjalna data zamknięcia 23.10.2013 r.,
  • Program Krajowy Phare 2002 część II (PL2002/000-580) — oficjalna data zamknięcia 06.11.2013 r.,
  • Program Krajowy Phare 2003 część I (PL2003/004-379) — oficjalna data zamknięcia 05.12.2013 r.,
  • Program Krajowy Phare 2002 część III (PL2002/000-605) — oficjalna data zamknięcia 06.12.2013 r.,
  • Polski Program Narodowy Phare 2001(PL0101-PL0107) — oficjalna data zamknięcia 08.05.2014 r.

Dodatkowe informacje

Informujemy, że zgodnie wymogami Komisji Europejskiej Beneficjenci działań realizowanych w ramach Polskiego Programu Phare, są zobowiązani do przechowywania dokumentacji projektowej przez okres 5 lat, od daty oficjalnego zamknięcia programu przez Komisję Europejską. W tym czasie Beneficjent jest zobligowany do zapewnienia fizycznych i finansowych warunków służących przechowywaniu dokumentacji we właściwym stanie. Przez dokumentację projektową rozumie się wszelkie dokumenty dotyczące kwestii finansowych, przetargowych, kontraktacji środków oraz wdrażania projektu. Po upływie wskazanego okresu obowiązek archiwizacji dokumentacji wygasa.

Inne projekty

Zapisz się do newslettera