Internet w działalności małej i średniej firmy - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Internet w działalności małej i średniej firmy

Internet-w-działalności-małej-i-średniej-firmy

Internet w działalności małej i średniej firmy (PHARE)

Okres trwania

Projekt realizowany w okresie: sierpień 2000 – wrzesień 2000

Cel projektu

Projekt był realizowany przez Podlaskie Centrum Euro Info działające przy Fundacji.
Przeprowadzono badania ankietowe, które pozwoliły ocenić stopień wykorzystania Internetu w małych i średnich firmach oraz zidentyfikować potrzeby w tym zakresie. Zorganizowane zostały warsztaty nt. posługiwania się Internetem. W kilku wybranych firmach, które zadeklarowały chęć korzystania z Internetu przeprowadzono szkolenia z zakresu jego obsługi oraz zainstalowano modemy. Końcowym etapem projektu była konferencja podsumowująca dotychczasowe doświadczenia zdobyte w ramach projektu oraz prezentująca nowe możliwości dla małych i średnich firm płynące z wykorzystania Internetu. Wydany został pakiet startowy „Firma w Internecie” na dysku CD-ROM.

Wartość

8 tysięcy EURO

Profil/Liczba uczestników

220 osób — reprezentanci firm z sektora MSP w regionie

Efekty

  • przeprowadzenie ankiety dotyczącej Internetu wśród 100 firm z sektora MSP
  • przeprowadzenie warsztatów „Jak stosować Internet w Biznesie” dla 10 firm z sektora MSP
  • doradztwo i uruchomienie stron internetowych w 4 firmach
  • przygotowanie i przeprowadzenie konferencji „Nie tylko e-commerce – zastosowanie Internetu w działalności małej i średniej firmy” dla 100 osób
  • wydanie oraz dystrybucja pakietu startowego na dysku CD-ROM „Firma w Internecie” w ilości 1000 egzemplarzy

Podmiot zamawiający

Framework Consulting DFK

PARTNERZY

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, inne Centra Euro Info w Polsce

Inne projekty

Zapisz się do newslettera