InnoBoost - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

InnoBoost

logo_innoboost

Projekt „InnoBoost – Stymulacja Innowacyjności wśród MŚP” miał na celu wykonanie analizy instytucji otoczenia biznesu pod kątem świadczenia usług innowacyjnych, a w kolejnym etapie organizację Dni Innowacji.

Okres trwania

Projekt był realizowany w okresie: sierpień 2010 – wrzesień 2011.

Cel projektu

 • Wzrost świadomości przedsiębiorców z Polski Centralnej i Wschodniej odnośnie istoty innowacji poprzez organizację Dni Innowacji,
 • Stworzenie silniejszej i skuteczniejszej sieci instytucji wspierających wdrażanie innowacji w regionach partnerskich,
 • Ułatwienie współpracy i komunikacji pomiędzy lokalnymi i regionalnymi instytucjami świadczących innowacyjne usługi dla sektora MSP,
 • Ułatwienie wspierania innowacji w regionach poprzez zapewnienie informacji o funkcjonujących źródłach wsparcia innowacji.

Wartość

Koszt całego projektu wyniósł 82 568 €, w tym dofinansowanie z Komisji Europejskiej w wysokości 50% wartości projektu oraz z Ministerstwa Gospodarki – 70 000 PLN.

Efekty

 • Identyfikacja usług wspierających innowacyjność w regionach objętych projektem.
 • Organizacja 4 lokalnych konferencji w regionach partnerskich.

Podmiot zamawiający

 • Agencja ds. konkurencyjności i innowacyjności [Executive Agency for Competitiveness & Innovation (EACI)]
 • Ministerstwo Gospodarki

Partnerzy

 • Lider: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
 • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Inne projekty