EURESP+ - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

EURESP+

euresp_plus

Projekt EURESP+ zapewniał usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska poprzez sieć Enterprise Europe Network.

Okres trwania

Projekt był realizowany w okresie: listopad 2011 – listopad 2013.

Cel projektu

EURESP plus był projektem współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach sieci Enterprise Europe Network. EURESP zapewniał wsparcie dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w zakresie działań na rzecz środowiska naturalnego. Projekt oferował również wsparcie branży usług środowiskowych poprzez ich promocję wśród przedsiębiorstw w regionach partnerskich. Projekt skierowany był do przedsiębiorstw z branży metalowej, elektrycznej i elektronicznej i tekstylnej w przypadku woj. podlaskiego, oraz chemicznej, mineralnej, obróbki powierzchni i papierowej w pozostałych regionach objętych projektem.

W ramach projektu EURESP+ planowano wesprzeć 871 przedsiębiorstw w 7 wybranych regionach Europy poprzez międzynarodową wymianę wiedzy i doświadczeń.

Usługi w ramach projektu

Usługi środowiskowe skierowane do przedsiębiorstw z sektora MSP

 • Analiza regionalna obejmująca dostępne programy pomocowe, listę dostawców usług środowiskowych jak również potrzeby przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska.
 • Audyty efektywności użytkowania energii, wody, odpadów itp..
 • Wdrożenie środowiskowych systemów zarządzania
 • Umowy o współpracy z lokalnymi dostawcami usług środowiskowych
 • Organizacja bezpłatnych warsztatów i seminariów informacyjnych
 • Pomoc w nawiązaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a podmiotami świadczącymi usługi środowiskowe.

Wartość projektu

Koszt całego projektu wynosił 1 250 000 euro, koszt projektu po stronie PFRR wynosił 150 000 euro, dofinansowanie z Komisji Europejskiej było w wysokości 80% wartości projektu.

 

 

Podmiot zamawiający

Komisja Europejska, Agencja ds. konkurencyjności i innowacyjności [Executive Agency for Competitiveness & Innovation (EACI)]

Partnerzy

 1. Cámara de Comercio de Cantabria, Hiszpania
 2. Steinbeis-Europa-Zentrum, Niemcy
 3. ASTER Science Technology Business, Włochy
 4. Regional Advisory and Information Centre Presov, Słowacja
 5. GIS-TransferCenter Foundation, Bułgaria
 6. Estonian Chamber of Commerce, Estonia

Inne projekty