€ko-Klub Przedsiębiorczości - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

€ko-Klub Przedsiębiorczości

ekokluby-1

€ko-Kluby Przedsiębiorczości – promocja świadomości proekologicznej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Okres trwania

Projekt był realizowany w okresie: styczeń 2008 – czerwiec 2009.

Cel projektu

Wychodząc naprzeciw istniejącym potrzebom edukacyjnym w zakresie przedsiębiorczości, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oferuje uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego cykl szkoleń i warsztatów z zakresu przedsiębiorczości i ekologii.

Istotnym elementem projektu jest wskazanie związku między potrzebą ciągłego rozwoju gospodarczego z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego. Celem jest pokazanie jak należy podchodzić do kwestii zanieczyszczenia środowiska oraz technologii jego ochrony już w momencie podejmowania decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz jak rozwijać firmę przyjazną środowisku. W warunkach województwa podlaskiego jest to ważny aspekt rozwoju, ponieważ około 30 % jego obszaru zajmują tereny będące pod ochroną, również w ramach obszarów Natura 2000.

Wartość

Koszt całego projektu wyniósł 915 850 PLN, przy dofinansowanie z Mechanizmu Norweskiego w wysokości 90% wartości.

Efekty

W projekt zostało zaangażowanych 10 szkół z województwa podlaskiego. W każdej z nich powstał €ko-Klub Przedsiębiorczości składający się z 10 uczniów. Celem projektu był przede wszystkim wzrost świadomości proekologicznej wśród młodzieży biorącej udział w projekcie oraz przekazanie im wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.

W pierwszej kolejności młodzież uczestniczyła w szkoleniach o tematyce związanej z prowadzeniem własnej firmy: podstawy prawa gospodarczego, podatkowego czy marketingu. Dla większości uczestników były to informacje nowe, ale przedstawione przez trenerów w sposób łatwy do zrozumienia i przyswojenia. Pozwoliło to przygotować uczestników projektu do jego głównego działania jakim była organizacja konkursu na najlepszy pomysł na biznes przyjazny środowisku. Atrakcyjność konkursu podniosła pierwsza nagroda, którą był wyjazd studyjny do przedsiębiorstwa realizującego ekologiczne projekty na Malcie. Za drugie i trzecie miejsce uczestnicy otrzymywali dwudniowe szkolenia.

Podmiot zamawiający

Mechanizm Finansowy Europejski Obszar Gospodarczy oraz Norweski Mechanizm Finansowy w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Partnerzy

Impetus Europe Consulting Group Ltd., Malta

Inne projekty

Zapisz się do newslettera