Dobre, bo z Podlasia - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Dobre, bo z Podlasia

dobre-bo-z-podlasia

Projekt „Dobre, bo z Podlasia.” miał na celu promocję województwa podlaskiego i lokalnych firm spożywczych na międzynarodowych targach SIAL Paris 2018.

Okres trwania

Projekt był realizowany w 2018 roku.

O projekcie

Na targi SIAL Paris 2018, dzięki dotacji, pojechało dziesięć firm: trzy średnie oraz siedem mikro- i małych z branży spożywczej, oraz, jako lider projektu, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Branża zalicza się do rdzenia inteligentnych specjalizacji województwa. Firmy mają duży potencjał, dlatego udział targach w Paryżu, które są jednymi z największych na świecie to dla nich duża szansa. Na wspólnym stoisku wystawienniczym eksponowane były towary eksportowe oraz promowany nasz region. Firmy zamierzają podpisać 5 kontraktów międzynarodowych oraz 10 listów intencyjnych.

Cel projektu

Cele projektu były zgodne z celem szczegółowym RPOWP na lata 2014-2020 działania 1.4.1. Promocja Przedsiębiorczości oraz Podniesienie Atrakcyjności Inwestycyjnej Województwa – Lepsze warunki do rozwoju MŚP. Projekt poprzez cele szczegółowe projektu, tj.:

  1. zwiększenie kompetencji podlaskich przedsiębiorców z sektora spożywczego w zakresie współpracy międzynarodowej
    oraz
  2. dostarczenie sprofilowanego, dopasowanego do potrzeb podlaskich przedsiębiorców narzędzia wsparcia w przygotowaniu do targów, a następnie na etapie uczestnictwa w nich,

które przyczyniają się do wsparcia przedsiębiorstw w procesie przygotowania początkowego firm na drodze do internacjonalizacji, a także dzięki celom:

  1. promocja lokalnych firm spożywczych na rynkach zagranicznych
  2. nawiązanie międzynarodowych relacji biznesowych na priorytetowych rynkach zagranicznych oraz
  3. promocja (zwiększenie rozpoznawalności) marki województwa podlaskiego

które przyczyniają się do realizacji celu w zakresie promocji regionu uwzględniającą potencjał regionalnej gospodarki.

Planowane efekty

Nawiązane kontakty, wymiana doświadczeń podczas targów w zakresie technologii, oferowanych produktów oraz zwiększenie rozpoznawalności marki województwa podlaskiego przyczyni się do promocji poszczególnych walorów podlaskich firm, produktów, usług oraz samego województwa jako obszaru atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym.

Wartość projektu

Wartość zrealizowanego projektu to 590 979,29 zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich w kwocie 448 780,90 zł.

logowki-ue-1024x115

 

Inne projekty