CSO Armenia

logo_cso_armenia

Projekt „STRONG CSOs for Stronger Armenia” („Silne CSOs to Silniejsza Armenia”), zrealizowany został w konsorcjum z partnerem armeńskim. Jego celem było wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego Armenii poprzez merytoryczne i finansowe wsparcie tamtejszych organizacji pozarządowych reprezentujących trzeci sektor (ang. Civil Society Organisations – CSOs).

Okres trwania

Projekt był realizowany w okresie: październik 2015 – styczeń 2019.

Cel projektu

Projekt STRONG Civil Society Organisations for Stronger Armenia realizowany był na terenie Armenii w ramach programu EuropeAid. Ormiańskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego w ramach programu grantowego otrzymały wsparcie w celu rozwoju i doskonalenia swoich usług.

Zapisz się do newslettera