CSO Armenia - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

CSO Armenia

logo_cso_armenia

Projekt „Strong CSOs for Stronger Armenia” zrealizowano w partnerstwie z armeńską instytucją DAS.AM. Jego celem było wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego w Armenii. Zadanie to zrealizowano poprzez merytoryczne i finansowe wsparcie, którego udzielono lokalnym organizacjom pozarządowym reprezentującym trzeci sektor (ang. Civil Society Organisations – CSOs).

Okres trwania

Projekt był realizowany w okresie: październik 2015 – styczeń 2019.

Cel projektu

Projekt STRONG Civil Society Organisations for Stronger Armenia zrealizowano na terenie Armenii w ramach programu EuropeAid. Jednym z realizowany działań był program grantowy skierowany do ormiańskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Udzielone wsparcie dotyczyło:

  1.  dostępu do wiedzy niezbędnej do stabilnego funkcjonowania organizacji typu CSO (internal capacity building);
  2.  dostępu do wiedzy i praktycznych umiejętności, by organizacje nauczyły się współpracować w lokalnym środowisku (external capacity building);
  3.  wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce, by organizacje typu CSO rozwinęły się dzięki środkom z programu grantowego (learning by doing).

Inne projekty

Zapisz się do newslettera