Konkurs „Mój pomysł na biznes w Hajnówce” - edycja 2023 - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Konkurs „Mój pomysł na biznes w Hajnówce” – edycja 2023

logo biznes w hajnówce v3

Konkurs „Mój pomysł na biznes w Hajnówce”

Konkurs „Mój pomysł na biznes w Hajnówce” jest organizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach zadania pt. Organizacja dwóch konkursów na opracowanie biznesplanu pn. „Mój pomysł na biznes w Hajnówce” skierowanych do uczniów hajnowskich szkół średnich wraz ze wsparciem szkoleniowo-doradczym, realizowanego w ramach projektu pn. „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od maja 2023 do grudnia 2023.

Cel projektu

Celem Konkursu jest stworzenie przez samorząd miasta Hajnówka zachęt do zakładania nowych firm w mieście, wykorzystujących endogeniczne zasoby i potencjały.

Zadanie będzie kierowane do uczniów II, III klas hajnowskich szkół średnich:

 1. jeden konkurs dla szkół ogólnokształcących,
 2. jeden konkurs dla szkół o profilu zawodowym.

Uczestnicy konkursów

Konkursy skierowane jest do uczniów klas II i III hajnowskich szkół średnich  (jeden konkurs dla szkół ogólnokształcących i jeden konkurs dla szkół o profilu zawodowym).

Uczestnikiem konkursu może być osoba indywidualna lub zespół składający się z 2-4 uczniów.

Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Warunki udziału

W okresie trwania Konkursu każdy uczestnik powinien przygotować Biznes Plan oparty o zasoby i potencjały lokalne.

Każdy uczestnik Konkursu ma prawo do zgłoszenia jednej pracy konkursowej.

Prezentowane prace powinny zostać złożone w formie pisemnej (krótki opis pomysłu na biznesplan) oraz w formie prezentacji multimedialnej, czy krótkiego filmiku.

Termin składania Biznes Planów upływa w dniu 3 grudnia 2023 r.

Kryteria oceny Biznes Planów

Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Prezentacja pomysłu – poziom merytoryczny, estetyka, logiczny układ prezentacji i zastosowane formy i techniki przekazu – 30 pkt.
 2. Produkt/usługa – ocena oryginalności pomysłu wraz z uzasadnieniem zapotrzebowania na produkt lub usługę – 15 pkt.
 3. Analiza rynku i plan marketingowy – charakterystyka rynku (branży), obecnych i potencjalnych konkurentów, identyfikacja klienta i strategia marketingowa – 15 pkt.
 4. Opłacalność finansowa – ocena potencjału biznesowego, ocena relacji zakładanych kosztów do efektów wprowadzenia produktu lub usługi na rynek, źródła przychodów, szacowane koszty i planowany zysk – 20 pkt.
 5. Uwzględnienie wykorzystania potencjału regionu i lokalnych zasobów w planowanej działalności – 20 pkt.

W sumie każdy uczestnik może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

Nagrody

 • I miejsce – nagroda o wartości 3.000 zł, oraz możliwość skorzystania ze wsparcia eksperckiego w ramach działającego w Hajnówce Centrum Wsparcia Biznesu z zakresu działań marketingowych, innowacyjnych form promocji, promocja w social mediach, autoprezentacja i skuteczna komunikacja.
 • II miejsce – nagroda o wartości 2.000 zł.
 • III miejsce – nagroda o wartości 1.000 zł.
 • Organizator Konkursu przewidział nagrodę internautów – nagroda o wartości 1.000 zł. przyznana za największą liczbę głosów uzyskanych w głosowaniu internetowym.

Social media

facebook

Zapraszamy do obserwowania i polubienia profilu konkursu „Mój pomysł na biznes w Hajnówce” na Facebooku:

https://www.facebook.com/biznes.w.hajnowce

Biuro projektu

Biuro Konkursu mieści się w Hajnówce, przy ul. Batorego 7 lok. 6a

Lokalizacja

Inne projekty

Zapisz się do newslettera