Akademia przedsiębiorczości na Białorusi - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Akademia przedsiębiorczości na Białorusi

Akademia-przedsiębiorczości-na-Białorusi

Projekt „Akademia aktywizacji przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” realizowano w celu promocji i wsparcia mieszkańców obszarów wiejskich na Białorusi (przede wszystkim kobiet) do podejmowania działań w kierunku prowadzenia własnej działalności gospodarczej w postaci drobnego rzemiosła.

 

Okres trwania

Projekt został zrealizowany w okresie od maja do grudnia 2018 roku.

Cel projektu

W siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kołodziszczach utworzono centrum coworkingowe, które wyposażono w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia praktycznych warsztatów rzemieślniczych i zajęć z przedsiębiorczości. Do zakończenia projektu 76 kobiet wzięło udział w praktycznych kursach rzemieślniczych, na których zdobyły nowe umiejętności zawodowe, a na zajęciach z przedsiębiorczości pozyskały wiedzę na temat prowadzenia własnego biznesu.

Celem promocji centrum coworkingu jesienią zorganizowano jarmark rękodzieła lokalnego, podczas którego uczestniczki projektu sprzedawały swoje wyroby, a w pomieszczeniach centrum prowadzono otwarte zajęcia rzemiosła. Jarmark cieszył się tak dużym zainteresowaniem zarówno ze strony wystawców jak i odwiedzających, że zimą, w okresie świąteczno-noworocznym, zorganizowano kolejne takie wydarzenie.

Co więcej, każda z uczestniczek miała możliwość sprawdzenia swoich nowo nabytych umiejętności w konkursie na najlepsze rękodzieło. Laureaci konkursu, w ramach nagrody, wzięli udział w zajęciach mistrzowskich, prowadzonych przez trenerów z Polski.

Dodatkowo, beneficjentami projektu byli przedstawiciele białoruskich instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz władz lokalnych, dla których zrealizowano wizytę studyjną do Polski oraz szkolenia z form wspierania przedsiębiorczości.

Podczas wizyty w Polsce delegacja z Białorusi miała możliwość spotkać się z przedstawicielami mikro, małych, średnich i dużych firm z branży włókienniczej (bieliźniarskiej), porozmawiać z pracownikami firm i wymienić się wiedzą i doświadczeniem. Podczas szkoleń dla władz lokalnych zaprezentowano realizowane działania projektowe oraz pokazano co i jak należy robić, aby systemowo wspierać ludzi i zachęcać ich do podejmowania działalności gospodarczej.

Projekt w liczbach

  • Zrealizowano 1 wizytę studyjną trenerów rzemiosła i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu do Polski, w skład których weszło 13 osób z Białorusi.
  • Stworzono 1 centrum coworkingowe i wyposażono je w sprzęt niezbędny do prowadzenia warsztatów i szkoleń z rzemiosła i przedsiębiorczości.
  • Przeszkolono 76 kobiet w zakresie w zakresie praktycznych umiejętności rzemieślniczych w hafcie ręcznym, szydełkowaniu i szyciu na maszynie oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (rzemieślniczej).
  • Zorganizowano 2 jarmarki rękodzieła lokalnego, na którym wystawiły się w sumie 84 osoby na indywidualnych stoiskach.
  • Przeszkolono 22 przedstawicieli białoruskich władz lokalnych w zakresie wspierania przedsiębiorczości w trakcie 16 godzin szkoleniowych realizowanych przez trenera białoruskiego i dwóch ekspertów z Polski.
  • Opracowano i wydano publikację nakładzie 1000 sztuk na temat zakładania i rozwoju działalności przedsiębiorczości, którą zostały rozdystrybuowano wśród organizacji pozarządowych działających na terenie Republiki Białoruś

Partnerzy

  • http://www.mapzao.by/ – МАП ЗАО – Инкубатор малого предпринимательства

Podsumowanie wideo projektu w wersji skróconej i rozszerzonej


Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Inne projekty