Projekt „STRONG CSOs for Stronger Armenia”

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (PFRR), o czym zapewne mało kto wie, oprócz wspierania lokalnych i regionalnych inicjatyw związanych z rozwojem gospodarczym, społecznym i kulturalnym, prowadzi też kilka ciekawych projektów za granicą.

Przykładem jest projekt „STRONG CSOs for Stronger Armenia” („Silne CSOs to Silniejsza Armenia”), realizowany w tym odległym kraju w konsorcjum z partnerem armeńskim. Jego celem jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego Armenii poprzez merytoryczne i finansowe wsparcie tamtejszych organizacji pozarządowych reprezentujących trzeci sektor (ang. Civil Society Organisations – CSOs).

Dlaczego właśnie tam?

Andrzej Parafiniuk, Przez Zarządu PFRR, mówi:

„W latach dziewięćdziesiątych eksperci brytyjscy udzielili nam pomocy w ramach programu British Know How Fund. Uczyliśmy się od nich i rośliśmy; dzisiejsza Fundacja to prężna organizacja z mnóstwem inicjatyw. Dziś to my występujemy w roli ekspertów i chętnie dzielimy się doświadczeniem tam, gdzie może być ono potrzebne i wartościowe. Przykładem jest nasz projekt w Armenii.”

Na czym polega projekt?

W ramach realizacji przedsięwzięcia zdiagnozowano potrzeby rozwojowe armeńskich organizacji pozarządowych i na tej podstawie przygotowano kompleksowy program wsparcia, który obecnie jest na ukończeniu.  W bazie danych projektu zarejestrowało się ok. 40% wszystkich aktywnych CSOs, które korzystają z szeregu działań budujących i wzmacniających ich potencjał jako organizacji oraz podnoszących umiejętności praktyczne ich członków. Są to szkolenia, doradztwo, konsultacje indywidualne i grupowe, coaching, dyskusje wewnątrz- i międzysektorowe, konferencje, seminaria, i inne, z których skorzystało kilkuset uczestników.

Najbardziej popularne tematy to planowanie strategiczne, rozwój organizacyjny, zarządzanie projektami, pozyskiwanie finansowania czy skuteczna komunikacja.

Bardzo ważnym komponentem programu jest fundusz dotacji, w ramach którego dofinansowanie (w sumie milion euro) pozyskało 17 projektów realizowanych przez partnerstwa 46 organizacji, z których wiele nie miało przedtem żadnego doświadczenia w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego.

Jakie projekty dostają wsparcie?

Ze wsparcia korzystają między innymi osoby niepełnosprawne i ich rodziny, kobiety, dzieci i młodzież z obszarów marginalizowanych, osoby opuszczające zakłady karne, czy rodziny żołnierzy poległych w konflikcie o Nagorny Karabach, a tematyka dofinansowanych projektów to pełen wachlarz zagadnień, od wyremontowania i wyposażenia świetlicy dla młodzieży, poprzez warsztaty zawodowe dla kobiet, po przedsięwzięcia mające na celu wpłynięcie na władze w zakresie wprowadzenia proponowanych zmian w prawie.

Kwestia społeczeństwa obywatelskiego w Armenii

W Polsce przypomnieliśmy sobie o Armenii przy okazji kwietniowo-majowej aksamitnej rewolucji, w wyniku której nastąpiła zmiana poprzedniej ekipy rządzącej, kojarzonej z układami korupcyjnymi, na nową, pożądaną i akceptowaną przez społeczeństwo, z jego nieformalnym liderem Nikolą Pashinianem jako nowym premierem.

Co ważne, zmiany przeprowadzono w sposób pokojowy, bez użycia siły i rozlewu krwi, jak to miało miejsce podczas poprzedniej próby kilkanaście lat temu, w wyniku nieustannej presji setek tysięcy ludzi demonstrujących w Erywaniu i innych ważnych miastach Armenii. W powszechnej opinii jest to dowód na dojrzałość i siłę armeńskiego społeczeństwa obywatelskiego, którymi w pewnym stopniu samo było zaskoczone. Wielu najbardziej aktywnych przywódców tego ruchu, widzianych w pierwszych szeregach demonstrujących, to beneficjenci projektu „STRONG CSOs for Stronger Armenia”).

CSO-Armenia-galeria