Uczestnicy seminarium 3 na plantacji jeżyn „Grupa Landberg” sp. z o.o. 17 października 2020. Zdjęcie „Zielone inicjatywy Polesia”.

Uczestnicy seminarium 3 na plantacji jeżyn "Grupa Landberg" sp. z o.o. 17 października 2020. Zdjęcie "Zielone inicjatywy Polesia".

Uczestnicy seminarium 3 na plantacji jeżyn „Grupa Landberg” sp. z o.o. 17 października 2020. Zdjęcie „Zielone inicjatywy Polesia”.