Uczestnicy seminarium 3 na plantacji jeżyn „Grupa Landberg” sp. z o.o. 17 października 2020. Zdjęcie „Zielone inicjatywy Polesia”.