Wyniki analizy próbek gleby pobranych w gospodarstwach 19 września 2020 r. Zdjęcie „Zielone inicjatywy Polesia”

Wyniki analizy próbek gleby pobranych w gospodarstwach 19 września 2020 r. Zdjęcie „Zielone inicjatywy Polesia”

Wyniki analizy próbek gleby pobranych w gospodarstwach 19 września 2020 r. Zdjęcie „Zielone inicjatywy Polesia”