Projekt „Rozwój inicjatywy klastrowej w mieście Hancewicze”
Projekt
Klastry na Białorusi | 02.11.2020

Projekt „Rozwój inicjatywy klastrowej w mieście Hancewicze”

Organizacja wizyty uczestników Projektu w nowoczesnym gospodarstwie rolnym do produkcji i przetwórstwa produktów rolnych

Wizyta odbyła się 12 września 2020 roku w nowoczesnej farmie „Berkeley” w Breście. – jeden z najstarszych i odnoszących największe sukcesy w regionie. Uczestnikami wizyty jest 15 przedstawicieli agrobiznesu i indywidualnych gospodarstw zależnych z rejonów Gantsevichi, Pińsk i Stolin. Szef gospodarstwa Aleksander Berezin pokazał nowe typy maszyn i urządzeń. Szczególną uwagę zwraca się na techniki i technologie chroniące przyrodę w celu ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami. Alexander Berezin pokazał rolnikom, że nowoczesna technologia może zmniejszyć użycie niebezpiecznych dla środowiska leków i zaoszczędzić na ich zakupie, odpowiadał na pytania dotyczące technologii rolniczej uprawy owoców i jagód. W klastrze takie badanie doświadczeń rolników odnoszących największe sukcesy stanie się stałą praktyką.

Projekt

Organizacja warsztatów terenowych nr.1 w 3 uczestniczących gospodarstwach

Seminarium terenowe 1 odbyło się 19 września w trzech gospodarstwach „Wiejski obwód stoliński” (rejon stoliński), gospodarstwo „FruitGolden” (rejon stoliński), gospodarstwo „Jagzenda” (rejon piński), Uczestnicy – 15 przedstawicieli agrobiznesu Gantsevichy, Dzielnice Pińsk i Stolin. Zaproszonpdo udziału konsultanta ds. Rolnictwa Ruban Nikolay Nikolaevich – wybitny naukowiec (doktor nauk rolniczych) i odnoszący sukcesy praktyk (ma pierwszą i jedną z najlepszych plantacji borówki w republice), założyciel białoruskiej hodowli borówki. Podał zalecenia dotyczące ochrony drzew jagodowych przed chrząszczami majowymi i ich larwami; jak uchronić się przed mrozem; jak wybrać odpowiednie miejsce do sadzenia; co można zrobić na terenach podmokłych, jak nawadnianie kroplowe i fertygacja nie tylko zwiększają plony, ale także chronią środowisko, jak radzić sobie z zarazą korzeni i innymi. Ze wszystkich stanowisk pobrano próbki gleby do badań agrochemicznych. Próbki te zostały przekazane do laboratorium Instytutu Pedologii i Agrochemii Białorusi. Otrzymano już wyniki próbek, konsultant rolniczy przygotował zalecenia. Uczestnicy warsztatów terenowych omówili potrzebę i możliwości mobilnego doradztwa rolniczego w klastrze rolników. Przeprowadzono ankietę wśród uczestników seminarium.

Projekt
Uczestnicy warsztatów terenowych 1 na farmie Frukt Golden 19 września 2020 r. Fot. „Zielone inicjatywy Polesia”
Projekt
Konsultant Nikolay Ruban w gospodarstwie „Wiejski region stoliński” 19 września 2020 r. Zdjęcie „Zielone inicjatywy Polesia”
Projekt
Wyniki analizy próbek gleby pobranych w gospodarstwach 19 września 2020 r. Zdjęcie „Zielone inicjatywy Polesia”

Organizacja warsztatów terenowych nr.2 w 3 uczestniczących gospodarstwach

Seminarium terenowe odbyło się 2 października na polach gospodarstw regionu pińskiego „Berry MIX”, „Koranets” i „Veles-Bio”. Uczestnicy – 10 przedstawicieli agrobiznesu z obwodów pińskiego i iwanowskiego.

Zaproszony został konsultant Igor Volodko z gospodarstwa Agroferma, który jako pierwszy w regionie certyfikował produkcję truskawek ogrodowych zgodnie ze standardami ekologicznymi UE. Gospodarstwo Agroferma jest już członkiem klastra Polesie. Konsultant ds. Rolnictwa zalecił, aby nadal gospodarstwa nieekologiczne stosowały szereg produktów biologicznych i technik zalecanych w technologiach ekologicznych. Jednocześnie nie tylko oszczędzasz na kosztach, ale także minimalizujesz szkody w glebie, wodzie, owadach i ostatecznie na ludziach. Igor jest zwolennikiem rozwoju klastra rolników. Uczestnicy warsztatów terenowych poparli jego pomysł – stworzenie klastra produkcji biologicznego produktu (żywej trichodermy) do ochrony jagód. Próbki gleby pobrano z 3 gospodarstw do analizy laboratoryjnej. Przeprowadzono ankietę wśród uczestników seminarium.

Projekt
Uczestnicy warsztatów terenowych 2 października 2020 na farmie Berry Mix. Zdjęcie „Zielone inicjatywy Polesia”

Organizacja warsztatów terenowych nr.3 w 3 uczestniczących gospodarstwach

Seminarium terenowe 3 odbyło się 17 października 2020 r. W gospodarstwach rolniczych okręgów Pińsk i Łuninec – gospodarstwo Emerald Garden, prywatne gospodarstwo Pavela Lozitsky’ego, Landberg Group LLC. W warsztatach wzięło udział 10 uczestników projektu. Zaproszony został konsultant rolniczy Nikołaj Bezruczenok, specjalista w dziedzinie ochrony roślin, doktor nauk biologicznych, profesor nadzwyczajny Katedry Biotechnologii Poleskiego Uniwersytetu Państwowego. Posiada doświadczenie w doradztwie rolniczym dla lokalnych rolników. Konsultant doradzał rolnikom w temacie ochrony sadzonek jagód przed szkodnikami i chorobami. Uczestnicy omówili możliwości stałego dostępu do mobilnych usług doradczych i diagnostycznych w klastrze rolników, zalety sezonowych indywidualnych programów ochrony i żywienia roślin. Do badań laboratoryjnych pobrano próbki gleby ze wszystkich gospodarstw.

Przeprowadzono ankietę wśród uczestników seminarium.

Projekt
Uczestnicy seminarium 3 na plantacji jeżyn „Grupa Landberg” sp. z o.o. 17 października 2020. Zdjęcie „Zielone inicjatywy Polesia”.

Organizacja warsztatów terenowych nr.4 w 3 uczestniczących gospodarstwach

Seminarium 4 dla 10 uczestników projektu odbyło się 31 października w laboratorium technologii roślin jagodowych Centralnego Ogrodu Botanicznego Narodowej Akademii Nauk Białorusi (Gantsevichi), FH „Fortuna”, FH „FortunaAgro” (rejon baranowicki). Konsultant Wasilij Stefanowicz Filipenko jest doktorem nauk ekonomicznych i doświadczonym znawcą specyfiki gleb i ekologii białoruskiego Polesia oraz konstrukcji płodozmianu. W białoruskim laboratorium Akademii Nauk uczestnicy otrzymali informacje naukowe o wynikach badań wszystkich znanych w kraju odmian borówki amerykańskiej i technologiach ich uprawy. Zgodziliśmy się, że mobilne agro-doradztwo w klastrze powinno mieć ścisłe powiązania z badaniami naukowymi w kraju. W największych odnoszących sukcesy gospodarstwach FH „Fortuna”, FH „FortunaAgro” konsultant rolniczy Wasilij Filipenko udzielał porad dotyczących budowy płodozmianu w produkcji ekologicznej i intensywnej. Uczestnicy zapoznali się z możliwościami m.in. ochrony przyrody dzięki użyciu najnowocześniejszego sprzętu rolniczego. Pobrano próbki gleby do szczegółowej diagnostyki laboratoryjnej, aby następnie przedstawić zalecenia dotyczące poprawy praktyk rolniczych. Przeprowadzono ankietę wśród uczestników seminarium.

Projekt
Uczestnicy seminarium w laboratorium technologii roślin jagodowych Państwowego Zakładu Naukowego Centralny Ogród Botaniczny Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Gantsevichi. Zdjęcie „Zielone inicjatywy Polesia.

Organizacja końcowego warsztatu dla uczestników Projektu i beneficjentów

 Ostatnie warsztaty zaplanowano na 20 listopada w Pińsku. Rejestracja uczestników seminarium została ogłoszona na stronie internetowej organizacji pozarządowej „Zielone Inicjatywy Polesia”

Wszystkie działania związane z projektem dostępne są na stronie internetowej projektu www.polesse.hostronavt.ru

Całość przedsięwzięć organizowana jest przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Wdrażanie systemu klastrowego na Białorusi”.

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera