Spotkanie z Kamilem Pendowskim, Dyrektorem Projektów Rozwojowych PFRR – 24.09.2018