Spotkanie z Anatolem Kalinowskim – wiceprezesem Stowarzyszenia Agroturystycznego Żubr