Programy zakończone

EURESP+: „Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska poprzez sieć Enterprise Europe Network”
Listopad 2011 – listopad 2013
 EURESP: „Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska poprzez sieć Enterprise Europe Network”
kwiecień 2010 – marzec 2012
 Startuj w Biznesie
marzec 2010 – luty 2012
 Punkty Informacyjne RPO WP i NSRO
czerwiec 2009 – grudzień 2012
 „BSR InnoReg Międzynarodowa Współpraca na Rzecz Wzmocnienia Innowacyjności Regionów”
luty 2009 – październik 2011
 Stymulacja Innowacyjności wśród MŚP — dni otwarte w centralnej i wschodniej Polsce (InnoBoost)
sierpień 2010 – wrzesień 2011
 „€ko-Kluby Przedsiębiorczości – promocja świadomości proekologicznej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”
styczeń 2008 – czerwiec 2009
 Analizy, Diagnozy, Ocena, Działania Pilotowe i procesy nauczania przy wspólnych programach innowacyjnych (INNODEAL)
lipiec 2006 – czerwiec 2009
 Pilot project for European business cooperation events and clustering activities in border regions between new and old member states of European Union (PRINCESS)
Grudzień 2006 – czerwiec 2008
 Zastosowanie „Metodologii Obserwacji Technologii” do oceny wpływu Regionalnej Strategii Innowacyjności na sektor MSP (INNOWATCH)
czerwiec 2005 – luty 2008
 Podlaskie Centrum Euro Info
wrzesień 1999 – grudzień 2007
 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (CSR)
maj 2006 – październik 2007
 Konsultant subregionalny
marzec 2006 – styczeń 2007
 SME Panel w Polsce – zwiększenie uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu polityki Unii Europejskiej
kwiecień 2006 – grudzień 2006
 Kanadyjski Program Pożyczkowy dla Inkubatorów Przedsiębiorczości
styczeń 2003 – grudzień 2006
 Jednolite cele – budowanie Europy
kwiecień 2006 – październik 2006
 Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Grudzień 2002 – 2006
 Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia
październik 2004 – styczeń 2006
 Szkolny Klub Przedsiębiorczości i Mentoringu
luty 2004 – listopad 2004
 Budowa sieci konsultacyjno-doradczej na bazie Krajowego Systemu Usług dla MSP
czerwiec 2000 – czerwiec 2004
 „Pomysł na biznes”
Wrzesień 2001 – marzec 2004
 Lokalni Doradcy Przedsiębiorczości i Programów UE
2002 – 2003
 Branżowe Forum Integracji Europejskiej – wideokonferencje
Kwiecień 2003 – Czerwiec 2003
 Szkolny Klub Przedsiębiorczości
wrzesień 2002 – 31 styczeń 2003
 Punkt Konsultacyjno Doradczy
sierpień 2001 – marzec 2002
 MIKRO-START – fundusz mikropożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą w województwie podlaskim
lipiec 2001 – sierpień 2002
 Internet w działalności małej i średniej firmy (PHARE)
sierpień – wrzesień 2000
 Przygotowanie polskich przedsiębiorstw do funkcjonowania w Europie (Polish Business for Europe) PHARE
czerwiec 1999 – marzec 2000
 The Credo Management Support Programme financed by PHARE-CREDO (PFRR pełni funkcję Organizacji Nadzorującej w stosunku do czterech projektów)
Kwiecień 1999 – grudzień 2000
 Program Wspierania Prywatyzacji Przedsiębiorstw Komunalnych (PHARE)
sierpień 1998 – luty 2000
 Pomoc techniczna ekspertów zagranicznych w MSP tekstylnych regionu podlaskiego (PHARE)
marzec 1998 – październik 1999
 Promocja funduszy poręczeń kredytowych dla MSP (PHARE)
lipiec 1997 – czerwiec 1998
 Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości
styczeń 1995 – grudzień 1999