Programy realizowane

Enterprise Europe Network – styczeń 2008 – bezterminowo

Fundusz Pożyczkowy mikroStart –  Lipiec 2002 – bezterminowo