Konkurs „Granty na Eurogranty” - środki EU czekają na przedsiębiorców
Programy europejskie czekają na wnioski przedsiębiorców

Programy europejskie czekają na wnioski przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje,  że do 11 sierpnia 2022 r. można składać wnioski w konkursie „Granty na Eurogranty”. To inicjatywa dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które potrzebują wsparcia finansowego w przygotowaniu wniosku projektowego do programów organizowanych przez Unię Europejską, w szczególności: Horyzont Europa, Kreatywna Europa, LIFE oraz w ramach innych programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską. Wsparcie jest dedykowane przedsiębiorcom z sektora MŚP w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

– Konkurs ma na celu ułatwienie polskim firmom procesu aplikacji o granty europejskie. Finansowanie ma wesprzeć przedsiębiorcę w przygotowaniu aplikacji do konkursu i może być przeznaczone na koszty związane z usługami doradczymi, opracowaniem studium wykonalności, poszukiwaniem partnerów do projektu czy wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w ten proces. W ramach dofinansowania można otrzymać nawet 280 tys. zł. Całkowita pula środków w konkursie to 50 mln zł – powiedziała Izabela Fiszer, zastępca dyrektora Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw, PARP.

Dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim pula środków wynosi 20 mln zł, a dla projektów z województw innych niż mazowieckie (w tym podlaskie)  – 30 mln zł.

Warunkiem formalnym udziału w projekcie „Granty na Eurogranty” jest wnioskowanie o fundusze na przygotowanie projektu na Eurogrant, dla którego nabór został zakończony maksymalnie 30 dni przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Horyzont Europa

Jednym z programów jest Horyzont Europa, który wiosną 2021 roku zastąpił program Horyzont 2020. Inicjatywa zapewnia wsparcie naukowcom i innowatorom, którzy wprowadzają w życie rozwiązania proekologiczne i prozdrowotne, wzmacniają potencjał technologiczny i przemysłowy oraz rozwiązują wyzwania społeczne, przed którymi stoi Europa. Twórcy inicjatywy chcą zwiększyć skalę badań i innowacji w dziedzinach związanych z klimatem, kulturą, integracją społeczną oraz zdrowiem. Horyzont Europa będzie wspierał kraje osiągające gorsze wyniki w zakresie badań naukowych i innowacji. Ponadto wprowadzi nowe inicjatywy, takie jak Europejska Rada ds. Innowacji (EIC), której zadaniem będzie wsparcie dla powstających i przełomowych technologii. Program zakłada również współpracę z innymi programami i politykami UE.

LIFE

Kolejnym ciekawym projektem grantowym jest LIFE – instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

Kreatywna Europa

Kreatywna Europa to program, który oferuje finansowe wsparcie dla sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnych. Jego głównymi celami są promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności europejskich dzieł m. in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych. Program składa się z trzech komponentów.

  • Media – skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń i warsztatów, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię filmów europejskich oraz inicjatyw edukacyjnych, twórców innowacyjnych narzędzi internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów z branży audiowizualnej, inicjatyw sieciujących europejskie platformy VoD oraz kin promujących filmy europejskie.
  • Kultura – skierowany do publicznych oraz prywatnych instytucji, organizacji i innych podmiotów aktywnie działających w sektorach kultury.
  • Międzysektorowy – wspiera międzynarodowe działania oparte na partnerskiej współpracy organizacji i instytucji sektorów kultury, kre­atywnego i audiowizualnego.

Szczegółowe informacje o konkursie „Granty na Eurogranty” znajdują się na stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zachęca zainteresowanych do składania wniosków w konkursie „Granty na Eurogranty”.

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera