Konkurs „Granty na Eurogranty” - środki EU czekają na przedsiębiorców
Programy europejskie czekają na wnioski przedsiębiorców
Archiwum aktualności | 18.02.2022

Programy europejskie czekają na wnioski przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje,  że do 11 sierpnia 2022 r. można składać wnioski w konkursie „Granty na Eurogranty”. To inicjatywa dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które potrzebują wsparcia finansowego w przygotowaniu wniosku projektowego do programów organizowanych przez Unię Europejską, w szczególności: Horyzont Europa, Kreatywna Europa, LIFE oraz w ramach innych programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską. Wsparcie jest dedykowane przedsiębiorcom z sektora MŚP w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

– Konkurs ma na celu ułatwienie polskim firmom procesu aplikacji o granty europejskie. Finansowanie ma wesprzeć przedsiębiorcę w przygotowaniu aplikacji do konkursu i może być przeznaczone na koszty związane z usługami doradczymi, opracowaniem studium wykonalności, poszukiwaniem partnerów do projektu czy wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w ten proces. W ramach dofinansowania można otrzymać nawet 280 tys. zł. Całkowita pula środków w konkursie to 50 mln zł – powiedziała Izabela Fiszer, zastępca dyrektora Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw, PARP.

Dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim pula środków wynosi 20 mln zł, a dla projektów z województw innych niż mazowieckie (w tym podlaskie)  – 30 mln zł.

Warunkiem formalnym udziału w projekcie „Granty na Eurogranty” jest wnioskowanie o fundusze na przygotowanie projektu na Eurogrant, dla którego nabór został zakończony maksymalnie 30 dni przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Horyzont Europa

Jednym z programów jest Horyzont Europa, który wiosną 2021 roku zastąpił program Horyzont 2020. Inicjatywa zapewnia wsparcie naukowcom i innowatorom, którzy wprowadzają w życie rozwiązania proekologiczne i prozdrowotne, wzmacniają potencjał technologiczny i przemysłowy oraz rozwiązują wyzwania społeczne, przed którymi stoi Europa. Twórcy inicjatywy chcą zwiększyć skalę badań i innowacji w dziedzinach związanych z klimatem, kulturą, integracją społeczną oraz zdrowiem. Horyzont Europa będzie wspierał kraje osiągające gorsze wyniki w zakresie badań naukowych i innowacji. Ponadto wprowadzi nowe inicjatywy, takie jak Europejska Rada ds. Innowacji (EIC), której zadaniem będzie wsparcie dla powstających i przełomowych technologii. Program zakłada również współpracę z innymi programami i politykami UE.

LIFE

Kolejnym ciekawym projektem grantowym jest LIFE – instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

Kreatywna Europa

Kreatywna Europa to program, który oferuje finansowe wsparcie dla sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnych. Jego głównymi celami są promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności europejskich dzieł m. in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych. Program składa się z trzech komponentów.

  • Media – skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń i warsztatów, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię filmów europejskich oraz inicjatyw edukacyjnych, twórców innowacyjnych narzędzi internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów z branży audiowizualnej, inicjatyw sieciujących europejskie platformy VoD oraz kin promujących filmy europejskie.
  • Kultura – skierowany do publicznych oraz prywatnych instytucji, organizacji i innych podmiotów aktywnie działających w sektorach kultury.
  • Międzysektorowy – wspiera międzynarodowe działania oparte na partnerskiej współpracy organizacji i instytucji sektorów kultury, kre­atywnego i audiowizualnego.

Szczegółowe informacje o konkursie „Granty na Eurogranty” znajdują się na stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zachęca zainteresowanych do składania wniosków w konkursie „Granty na Eurogranty”.

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera