Program Wspierania Prywatyzacji Przedsiębiorstw Komunalnych (PHARE)

sierpień 1998 – luty 2000

Wspieranie Prywatyzacji Przedsiębiorstw Komunalnych

WARTOŚĆ

460 tysięcy EURO (PFRR zarządza kwotą 89 tysięcy EURO)
 

OPIS PROJEKTU

Wspieranie inicjatyw prywatyzacyjnych przedsiębiorstw komunalnych (31) na obszarze działania Delegatur Ministerstwa Skarbu Państwa w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie.
Usługi świadczone beneficjentom obejmowały: szkolenia załóg oraz organów właścicielskich, przygotowanie dokumentacji prywatyzacyjnej (analizy: marketingowe, zarządzania i organizacji, oceny technologii i ochrony środowiska, ekonomiczno – finansowe, wyceny), opracowanie strategii prywatyzacji, poszukiwanie inwestorów.
 

PROFIL/LICZBA UCZESTNIKÓW

Przedsiębiorstwa komunalne o różnych profilach (usługi sieciowe, komunalne zasoby mieszkaniowe, przedsiębiorstwa wielobranżowe) – 8 przedsiębiorstw objętych pracami Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
 

EFEKTY

  • Przeprowadzono serię szkoleń we wszystkich przedsiębiorstwach
  • Przygotowano analizy przedprywatyzacyjne wszystkich przedsiębiorstw
  • Opracowano koncepcje prywatyzacji/restrukturyzacji wszystkich przedsiębiorstw
  • Podjęto działania prywatyzacyjne w stosunku do 4 przedsiębiorstw w regionie. Wobec pozostałych podjęto działania restrukturyzacyjne.
 

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Przekształceń Własnościowych RP
 

PARTNERZY

Management Focus International Consulting Group Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Komunalnego (członkowie konsorcjum), firmy doradcze, konsultanci (podwykonawcy PFRR)