Program Wspierania Prywatyzacji Przedsiębiorstw Komunalnych (PHARE)

sierpień 1998 – luty 2000

WARTOŚĆ

460 tysięcy EURO (PFRR zarządza kwotą 89 tysięcy EURO)

OPIS PROJEKTU

Wspieranie inicjatyw prywatyzacyjnych przedsiębiorstw komunalnych (31) na obszarze działania Delegatur Ministerstwa Skarbu Państwa w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie.
Usługi świadczone beneficjentom obejmowały: szkolenia załóg oraz organów właścicielskich, przygotowanie dokumentacji prywatyzacyjnej (analizy: marketingowe, zarządzania i organizacji, oceny technologii i ochrony środowiska, ekonomiczno – finansowe, wyceny), opracowanie strategii prywatyzacji, poszukiwanie inwestorów.

PROFIL/LICZBA UCZESTNIKÓW

Przedsiębiorstwa komunalne o różnych profilach (usługi sieciowe, komunalne zasoby mieszkaniowe, przedsiębiorstwa wielobranżowe) – 8 przedsiębiorstw objętych pracami Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

EFEKTY

  • Przeprowadzono serię szkoleń we wszystkich przedsiębiorstwach
  • Przygotowano analizy przedprywatyzacyjne wszystkich przedsiębiorstw
  • Opracowano koncepcje prywatyzacji/restrukturyzacji wszystkich przedsiębiorstw
  • Podjęto działania prywatyzacyjne w stosunku do 4 przedsiębiorstw w regionie. Wobec pozostałych podjęto działania restrukturyzacyjne.

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Przekształceń Własnościowych RP

PARTNERZY

Management Focus International Consulting Group Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Komunalnego (członkowie konsorcjum), firmy doradcze, konsultanci (podwykonawcy PFRR)