Proekologiczne działania firm są przyjazne nie tylko dla środowiska. Wspiera je europejski program SUPER.

Dbałość o środowisko jest dziś ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Warto więc świadomie wykorzystywać ten argument myśląc o rozwoju firmy. Z pomocą idzie tu Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego – jako jedyna instytucja z Polski realizuje międzynarodowy projekt SUPER, który ma wypracować system wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw europejskich, głównie na arenie międzynarodowej, ale będzie też zachętą do działań proekologicznych.

Przeprowadzone wśród instytucji wspierających ekoinnowacje badanie, stanowiące element projektu SUPER (Supporting ecoinnovations towards international markets) dało zaskakujące wyniki.

– Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy, jak wiele proekologicznych działań już prowadzą! – informuje Dorota Isajuk z PFRR. – Dopiero w trakcie rozmowy przypominają sobie o kolejnych aktywnościach, które śmiało można nazwać ekoinnowacjami.

I ten właśnie stan SUPER ma zmienić. Tym bardziej, że w przypadku niektórych rynków dbałość przedsiębiorstwa o środowisko jest nie tylko dodatkowym atutem, ale wręcz koniecznością – firmy, które nie spełniają tego warunku mają ograniczone możliwości rozwoju.

Jak jest, a jak być powinno

Jednym z najważniejszych etapów w realizacji SUPER jest więc międzynarodowe badanie obejmujące instytucje otoczenia biznesu oferujące wsparcie w zakresie ekoinnowacji z krajów partnerskich realizujących projekt oraz z naszego województwa.

– Badanie ma odpowiedzieć na pytanie, jak obecnie wygląda ekoinnowacyjność firm, ale także na czym polegają istniejące systemy wsparcia w zakresie internacjonalizacji i zrównoważonego rozwoju – wyjaśnia Magdalena Kochanowska z PFRR. – Chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie, jakie działania powinny zostać podjęte, by przedsiębiorstwa w większym zakresie wdrażały rozwiązania proekologiczne oraz by rozwijane przez nie ekoinnowacje miały szansę na wyjście na rynki międzynarodowe.

– Raport z badania stanie się podstawą planów działania dla każdego z regionów biorących udział w projekcie. Będzie to zestaw wskazówek dla władz lokalnych dotyczący budowania systemu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw europejskich, który nie tylko ułatwi im rozwój, głównie na arenie międzynarodowej, ale również będzie zachęcał do działań proekologicznych – dodaje Magdalena Kochanowska.

Nie tylko wymóg prawa i oszczędności

Ekoinnowacje to wszystkie zmiany w przedsiębiorstwie czy w organizacji, przy których wprowadzaniu pod uwagę brany jest aspekt ochrony środowiska. Mogą to być drobne modyfikacje, na przykład wymiana żarówek na energooszczędne, segregacja odpadów, jak i większe inwestycje – montaż systemu wykorzystania energii odnawialnej, budowa obiektu w technologii pasywnej.

W opracowanie planu działania związanego z realizacja projektu SUPER zaangażowana jest w naszym województwie nie tylko Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ale także jej partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, odpowiedzialny za wdrażanie instrumentów polityki regionalnej, Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku, Politechnika Białostocka oraz Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Ekoinnowacje powinny być elementem wizji rozwoju firm

W piątek 18 maja, na spotkaniu w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele partnerstwa omawiali działania na rzecz wsparcia ekoinnowacji.

– Urząd Marszałkowski już wcześniej zdawał sobie sprawę z istotności wsparcia w zakresie eko-innowacji – zaznacza Joanna Sarosiek, z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP. – W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego organizujemy konkursy na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowane na ekologię. Ostatnio został zorganizowany konkurs dotyczący eko-innowacji, w którym dofinansowanie uzyskało dziewięć projektów. Kolejny przykład to pożyczki np. w zakresie termomodernizacji wspierane w ramach V Osi priorytetowej RPOWP.

– Do tematu eco-innowacji podchodzimy w sposób horyzontalny i w prawie każdym działaniu w ramach RPOWP wspierane są tego rodzaju przedsięwzięcia – dodaje dyrektor Sarosiek. – Niemniej wnioski ze spotkania wskazują, że istnieją luki w systemie wsparcia w tym obszarze. Istnieje tzw. „szum informacyjny” – precyzuje: Przedsiębiorstwa chcą inwestować w projekty związane z eko-innowacją, niemniej jednak, impulsem dla nich są ogłaszane w ramach RPOWP 2014-2020 konkursy, a nie ich własne analizy trendów gospodarczych i kalkulacje ekonomiczne. Składane aplikacje często są wynikiem impulsu, a nie przemyślanej decyzji i dalekosiężnej wizji rozwoju.

Jak zaznacza Joanna Sarosiek: – Obserwujemy lukę w regionie: brak podmiotu, który świadczyłby doradztwo, nie w pozyskiwaniu środków, a raczej w zakresie przekazywania przedsiębiorcom wiedzy na temat tego co to są eko-innowacje i jak ich wykorzystanie i wdrożenie w przedsiębiorstwie wpłynie na rozwój firmy.

– Dlatego naszymi działaniami chcemy także promować firmy decydujące się na wprowadzanie ekoinnowacji, pomimo że na rynku istnieją inne, tańsze i łatwiejsze rozwiązania – podkreśla Dorota Isajuk z Podlaskiej Fundcji Rozoju Regionalnego. – Jest to bowiem podejście zgodne jest z ideą, która przyświeca również nam: współodpowiedzialność za jakość środowiska naturalnego to coś więcej niż respektowanie narzuconych przez prawo, obowiązkowych przepisów lub szukanie oszczędności.


Źródło: http://www.poranny.pl/strefa-biznesu/a/proekologiczne-dzialania-firm-sa-przyjazne-nie-tylko-dla-srodowiska-wspiera-je-europejski-program-super,13188247/