Praca cudzoziemców w Polsce – seminarium w Suwałkach, 08.11.2019r.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód  zapraszają na spotkanie: „Cudzoziemiec w Polsce – legalność pobytu, pracy i delegowanie do krajów UE – regulacje prawne i rozwiązania w praktyce”, które odbędzie się 8 listopada 2019 r. (piątek) w godz. 9:30-15:00 w Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Innowacyjnej 1 w Suwałkach.

W trakcie seminarium zostaną omówione kluczowe wymogi prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców w polskich firmach.  Uczestnicy spotkania uzyskają praktyczne wskazówki dotyczące procedury legalizacji pracy podejmowanej przez cudzoziemców w Polsce, dokumentów niezbędnych do legalnego zatrudnienia, zobowiązań podatkowych, ubezpieczeń oraz delegowania cudzoziemców za granicę. Zostaną również przedstawione skutki nielegalnego zatrudniania pracowników z zagranicy.

Część seminarium będzie połączone z dyskusją, sesją pytań i odpowiedzi oraz przeznaczona będzie na indywidualne konsultacje z prowadzącym.

Seminarium poprowadzi Pan Łukasz Żak – prawnik i specjalista w zakresie prawa gospodarczego oraz międzynarodowego, właściciel firmy doradczo – szkoleniowej Żak Legal Support Office.

Zgłoszenia

Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie do 4 listopada 2019 r. za pomocą formularza rejestracyjnego on-line dostępnego na dole strony.

Kontakt

Agnieszka Karłowicz
tel: 504 125 001
e-mail: karlowicz@pfrr.pl

Liczba miejsc ograniczona.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu 
„Enterprise Europe Network Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Praca cudzoziemców logówki

Program spotkania

09.30–09.45 Rejestracja uczestników i poranna kawa
09.45–10.00 Powitanie gości i prezentacja projektu Enterprise Europe Network

 • Agnieszka Karłowicz – Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
10.00–12.30 Procedury administracyjne dotyczące wjazdu i legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP –w odniesieniu do:

 • obywateli Unii Europejskiej oraz członkowie ich rodzin spoza UE, obywateli EOG
 • obywateli państw trzecich (m.in. obywatele Ukrainy, Białorusi, krajów azjatyckich)
  – mały ruch graniczny, ruch bezwizowy, ruch wizowy, zezwolenie na pobyt /karta pobytu, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, zezwolenie na pobyt stały, Karta Polaka, prowadzenie działalności gospodarczej, kształcenie na studiach, pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków rodzin cudzoziemców

Regulacje prawne oraz procedury administracyjne dotyczące legalizacji pracy podejmowanej przez cudzoziemców w Polsce

 • cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę
 • tryb uproszczony legalizacji pracy cudzoziemców  –  „procedura oświadczeniowa”
 • zezwolenie na pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pracę sezonową
 • zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową
 • zatrudnienie bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę – analiza przypadków

Umowa o pracę i umowa zlecenie a zatrudnienie cudzoziemców

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy/ umowy cywilnoprawnej
 • warunki pracy i płacy
12.30–12.45 Przerwa kawowa
12.45–14.30 Jakie dokumenty są niezbędne do legalnego zatrudnienia w Polsce – analiza przypadków

Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców

 • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców
 • powierzenie pracy cudzoziemcom wbrew przepisom obowiązującym na terenie RP

 Zobowiązania podatkowe cudzoziemców

 • PESEL czy NIP – jako numer identyfikacji podatkowej
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców pracujących w Polsce

 • regulacje Unii Europejskiej dotyczące koordynacji zasad ubezpieczenia społecznego
 • umowy dwustronne dotyczące zabezpieczenia społecznego
 • zasady ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego cudzoziemców
 • świadczenia emerytalne i rentowe
 • możliwość ubiegania się o świadczenia socjalne przez cudzoziemców (np. świadczenie 500+)

Delegowanie cudzoziemców za granicę (m.in. Niemcy, kraje Skandynawskie)

 • wymagania prawne dotyczące delegowania pracowników do krajów UE
 • szczególne procedury dla cudzoziemców
14.30 -15.00 Panel dyskusyjny

 Formularz rejestracyjny