17,4 mln zł na pożyczki termomodernizacyjne dla wspólnot czy spółdzielni

Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie i Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Podlaskiem mogą się starać o pożyczki na docieplenie budynków czy inwestycje w OZE. Łącznie w regionie jest 17,4 mln zł na ten cel.

Pożyczek będzie udzielał WFOŚiGW

Pieniądze – 16,2 mln zł z tej kwoty pochodzą z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, 1,2 mln zł dokłada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Fundusz jest dysponentem tych środków i to on będzie udzielał pożyczek.

W środę (28.03) w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku, dyrektor zarządzająca pionu funduszy europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego Patrycja Wolińska-Bartkiewicz i prezes WFOŚiGW Maciej Borzyszkowski podpisali umowę w tej sprawie.

Po raz pierwszy z pożyczki termomodernizacyjnej w Podlaskiem będą mogły skorzystać spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i TBS-y. W przypadku spółdzielni i wspólnot wykluczone są jednak podmioty z gmin z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz miast Łomża i Suwałki. W przypadku Towarzystw Budownictwa Społecznego nie ma takich wykluczeń. Podmioty z BOF oraz Suwałk i Łomży mogą się starać o takie pożyczki w programie krajowym Infrastruktura i Środowisko – podkreślono na konferencji prasowej.

Maksymalnie jeden podmiot może dostać do 1 mln zł pożyczki (oprocentowanie wynosi 0,5 proc.), można ją spłacać przez maksymalnie 10 lat. Pożyczka może pokryć nawet 100 proc. wartości planowanej inwestycji.

Prezes WFOŚiGW Maciej Borzyszkowski poinformował, że „nabór na pożyczki rozpocznie się w kwietniu, w maju”. Mówił, że pieniądze będą przeznaczane na inwestycje, które będą zwiększać efektywność energetyczną budynków, ograniczać emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Mówił też, że wpisuje się to w działania państwa na rzecz czystego powietrza.

Projekty mogą dotyczyć wymiany oświetlenia na energooszczędne, wymiany okien i drzwi w częściach wspólnych budynków, budowy systemów grzewczych z wymianą źródeł ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem), przebudowy wentylacji, klimatyzacji, wykonania audytów energetycznych.

BGK jest – jak przypomniała wicemarszałek Anna Naszkiewicz – dysponuje w imieniu urzędu marszałkowskiego kwotą 52 mln euro z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Program „Przedsiębiorcze Podlaskie”

Dyrektor Patrycja Wolińska-Bartkiewicz powiedziała, że to cały program pod nazwą „Przedsiębiorcze Podlaskie”, w ramach którego z udziałem wybranych pośredników finansowych rozdysponowywane są pożyczki unijne dla firm i innych podmiotów na rozwój. Dodała, że liczy na to, że środki z umowy z WFOŚiGW przełożą się na to, „że ten kapitał zostanie w regionie zainwestowany”, a dzięki inwestycjom termomodernizacyjnym, poprawią się zwłaszcza wskaźniki czystości powietrza.

Pożyczek termomodernizacyjnych dla firm udziela od stycznia 2018 r. – dzięki środkom z RPO – Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.


Źródło: http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/153730