Pożyczki dla firm za 0% wciąż dostępne

Nadal są dostępne pożyczki za 0% z przeznaczeniem na cele inwestycyjne np.: zakup nieruchomości, budowa, rozbudowa, modernizacja, remont, zakup maszyn i urządzeń itp. (mogą to być również urządzenia i maszyny używane). Nie ma wymogu innowacyjności. Decyduje kolejność wpływu wniosków.

Ze względu na ograniczoną wielkość środków maksymalna kwota pożyczki została obniżona do 250 000 PLN.

Po więcej informacji zapraszamy tutaj.

Przedsiębiorcy którzy potrzebują środków na kapitał obrotowy mogą również skorzystać z oferty funduszu pożyczkowego PFRR. Dostępne są pożyczki do kwoty 230 tys. PLN. Oprocentowanie ww. pożyczek jest oparte na stopie referencyjnej Komisji Europejskiej. Po więcej informacji zapraszamy tutaj.