Pożyczki czy dotacje na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii?

W ramach ostatniego konkursu z działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, który odbył się w marcu i kwietniu 2017 roku, zostały dofinansowane 82 firmy z sektora MŚP. Łączna kwota dotacji, która do nich trafiła to ok. 72,5 mln zł. W przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo było to średnio 882 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Konkurs, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony m.in. podlaskich firm, był przeprowadzony w okresie, kiedy przedsiębiorcy nie mogli skorzystać z innego rodzaju wsparcia – pożyczki termomodernizacyjnej, obejmującej m.in. budowę urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE.

Od kilku miesięcy sytuacja się zmieniła. Obecnie, przedsiębiorcy mogą korzystać z atrakcyjnych pożyczek do 1 mln zł właśnie na wykorzystanie OZE w swojej działalności. Jest to finansowanie przeznaczone tylko i wyłącznie dla firm. A w związku z tym MŚP nie muszą konkurować o wsparcie z innymi podmiotami, tak, jak to ma miejsce w ramach konkursów na dotacje.

Mając na względzie zwiększenie oferty dla przedsiębiorców w zakresie OZE oraz fakt, że w konkursie firmy wnioskowały średnio o dotacje w wysokości do 1 mln zł, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego podjęła decyzję o zmianach w zasadach dofinansowania dla firm w tej formie. Dlatego w nowych kryteriach, które będą obowiązywać w kwietniowym konkursie dotyczącym energetyki opartej na OZE (jego budżet to 30 mln zł), wprowadzono zapis mówiący o tym, że MŚP mogą skorzystać z dotacji powyżej 1 mln zł.

Zasady dofinansowania dla pozostałych wnioskodawców, takich jak m.in. samorządy, producenci rolni czy spółdzielnie pozostają bez zmian.

Pożyczki czy dotacje

To rozwiązanie ma zalety. Po pierwsze, firmy planujące mniejsze inwestycje związane z OZE (czyli takie, na które chcą pozyskać do 1 mln zł dotacji) otrzymają wsparcie finansowe bardzo szybko – decyzja o udzieleniu pożyczki to zaledwie kilka dni (dla porównania decyzja o przyznaniu dotacji to kilka miesięcy) i na korzystnych warunkach, np. stałe oprocentowanie, maksymalny okres pożyczkowy – 120 miesięcy, maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 6 miesięcy, możliwość sfinansowania 100 proc. inwestycji.

Po drugie, dotacje będą wspierać tylko większe inwestycje, posiadające większy potencjał oddziaływania na region.

Pożyczka Termomodernizacyjna dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw jest finansowana ze środków RPOWP. Udzielają jej pośrednicy: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.

Więcej szczegółów: http://pozyczkowy.com.pl/pozyczka-termomodernizacyjna


Źródło: https://kurierwysmaz.pl/pl/12_biznes/1509_po_yczki_czy_dotacje_na_wykorzystanie_odnawialnych_r_de_energii.html#