Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów

Mikroprzedsiębiorcy mogą złożyc wniosek o pożyczkę 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w celu przeciwdziałania COVID-19. Pożyczka może zostać umorzona, po spełnieniu jednego warunku:

Informujemy, że po wprowadzeniu zmian w ramach tzw. TARCZY 2.0 jedynym warunkiem umorzenia pożyczki przyznanej mikroprzedsiębiorcom na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, będzie prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

Wniosek o pożyczkę składa się we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy, papierowo lub przez profil zaufany.

Komplet dokumentów to prosty wniosek, formularz o pomocy i umowa pożyczki.

Nabór wniosków tylko do 29 kwietnia (środa) dlatego PFRR zaleca szybkie działanie.

UWAGA z dnia 30.04.2020r.:

Mając na uwadze oczekiwania  mikroprzedsiębiorców  na wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej Urząd Pracy ogłasza kontynuację naboru wniosków o niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców z dniem 4 maja 2020 r.

Apelujemy do Państwa o wypełnienie wniosków z należytą starannością. Wnioski błędne, niekompletne spowalniają czas ich realizacji i oczekiwania na środki. Wszelkie niezbędne informacje oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie:

https://bialystok.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy