Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego KFS
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Archiwum aktualności | 29.01.2021

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

1 lutego 2021 rusza nabór Wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wsparcie udzielane jest m.in. dla osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń  zapobiegających  rozprzestrzenianiu  się  choroby  COVID-19,  musiały ograniczyć swoją działalność. Wnioski będą przyjmowane w dniach od 1 lutego 2021 r. do 5 lutego 2021 r., w godz. 800 – 1500.

OGŁOSZENIE
o naborze w dniach od 1 lutego 2021 r. do 5 lutego 2021 r.
Wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

I. Zgodnie z ustalonymi przez Ministra właściwego do spraw pracy priorytetami, w 2021 r. środki z limitu KFS przeznaczone mogą być na:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń  zapobiegających  rozprzestrzenianiu  się  choroby  COVID-19,  musiały ograniczyć swoją działalność;
 2. Wsparcie  kształcenia  ustawicznego  pracowników  służb  medycznych,  pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 3. Wsparcie  kształcenia  ustawicznego  w  zidentyfikowanych  w  danym  powiecie  lub województwie zawodach deficytowych (Barometr zawodów 2021: powiat białostocki i miasto Białystokwojewództwo podlaskie);
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 8. Wsparcie  realizacji  szkoleń  dla  instruktorów  praktycznej  nauki  zawodu  bądź  osób mających  zamiar  podjęcia  się  tego  zajęcia,  opiekunów  praktyk  zawodowych
  i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

II. W związku z tym, że Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku dysponuje ograniczoną ilością środków KFS, w wysokości 2.000.000,00 zł, wysokość wsparcia, o którą może ubiegać się  jeden pracodawca składając Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wynosi:

 • do 30 tys. zł w przypadku pracodawcy zatrudniającego do 49 osób;
 • do 70 tys. zł w przypadku pracodawcy zatrudniającego 50  i więcej osób.

III. Koszty kształcenia ustawicznego pracowników lub pracodawcy mogą być sfinansowane ze środków KFS w wysokości:

 • 100%, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego uczestnika – – w przypadku mikroprzedsiębiorstw;
 • 80% tych kosztów, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego uczestnika – w przypadku pozostałych pracodawców; pozostałe, 20% kosztów kształcenia ustawicznego ponosi Pracodawca jako jego wkład własny; przy wyliczaniu wkładu własnego Pracodawca nie może uwzględniać innych kosztów, które ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np.: wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://bialystok.praca.gov.pl/kfs-2021

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zachęca podlaskich przedsiębiorców do skorzystania z dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera