Powiadamianie o zamiarze wywozu lub zbycia produktów wykazanych w rozporządzeniu

Na prośbę Wojewody Podlaskiego, PFRR informuje podlaskich przedsiębiorców, iż zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U z 2020 roku poz. 433) w okresie od 14 marca 2020 roku do odwołania, tj, w okresie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. nie później niż na 24 godziny przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujących produktów:

  1. gogli ochronnych,
  2. kombinezonów typu TYVEK,
  3. masek typu FFP2/FFP3,
  4. masek chirurgicznych.
  5. ochraniaczy na buty (obuwie),
  6. rękawiczek lateksowych,
  7. rękawiczek nitrylowych,
  8. środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń

przedsiębiorca (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców) ma obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

Informacja o zamiarze wywozu lub zbycia ww. towarów powinna zawierać wykaz oraz ilość produktów. W przypadku przedsiębiorców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie województwa podlaskiego zawiadomienie należy skierować do Wojewody Podlaskiego drogą mailową na adres: klupinska@bialystok.uw.gov.pl.