Potrzebujesz pieniędzy na inwestycje? Weź darmową pożyczkę unijną

Nie są oprocentowane, nie ma prowizji i opłat za ich udzielenie, nie wymagają wkładu własnego, na dodatek są dostępne niemal od ręki. Takie pożyczki unijne to wyjątkowa okazja m.in. dla podlaskich przedsiębiorców, spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych, które chcą zainwestować w termomodernizację budynków. Są też ciekawe opcje pożyczek na inwestycje w firmach lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podpowiadamy, co zrobić, by otrzymać pieniądze na korzystnych warunkach.

Pożyczki są dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Udzielają ich pośrednicy, wyłonieni przez Bank Gospodarstwa Krajowego. To oferta dla tych, którzy mają pomysł na inwestycję, ale brakuje im pieniędzy na jego realizację.

Pożyczki unijne dostępne od ręki

Finansowaniem do 100 proc. wartości inwestycji mogą zostać objęte transakcje w obszarach, w których zawodzą mechanizmy rynkowe, przede wszystkim z powodu zbyt dużego ryzyka inwestycyjnego lub braku dostatecznych zabezpieczeń. Warunkiem wystarczającym do uzyskania wsparcia jest pozytywna ocena przedsięwzięcia oraz posiadanie przez odbiorcę zdolności do spłaty zaciągniętego zobowiązania oraz zabezpieczenie transakcji. Przy czym szczegółowe warunki oraz wymagane dokumenty określa pośrednik finansowy.

– To bardzo wygodna i elastyczna forma pomocy. Banki, udzielając kredytów, wymagają wielu zabezpieczeń, stosują surowe kryteria. U nas pożyczki unijne są dostępne niemal od ręki – podkreśla Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Wyjątkową ofertę stanowią pożyczki termomodernizacyjne. – Mamy dwa rodzaje takich pożyczek. Obie nie są oprocentowane, nie pobieramy prowizji ani opłat za ich udzielenie. Nie jest też wymagany wkład własny. Pożyczka jest więc dostępna, elastyczna i przede wszystkim nie generuje dodatkowych kosztów. Warto z niej skorzystać, to najlepsza tego typu oferta na rynku – zapewnia Joanna Sarosiek.

Pieniądze na termomodernizację

Do kogo są adresowane te ofert? Różni je przede wszystkim przeznaczenie i odbiorca. W pierwszym przypadku wsparcie może uzyskać przedsiębiorca na projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej w firmie, w tym na inwestycje w zakresie odnawianych źródeł energii oraz na głęboką i kompleksową modernizację energetyczną budynków. Maksymalna kwota pożyczki sięga miliona złotych, a okres spłaty nie może być dłuższy niż 120 miesięcy.

Z kolei druga pożyczka termomodernizacyjna jest skierowana do zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych, czyli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego z województwa podlaskiego. – Mogą je przeznaczyć na inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, np. na modernizację energetyczną budynków mieszkaniowych wielorodzinnych, wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. Maksymalnie można pożyczyć 2,5 mln zł, a spłacić – w ciągu 180 miesięcy – wyjaśnia Joanna Sarosiek.

Wsparcie dla inwestycji i na początek działalności

To nie wszystko. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego oferuje także pożyczki unijne na wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Są przeznaczone dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na przedsięwzięcia rozwojowe w sektorze usług, a także na zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach (bez ograniczeń branżowych). Maksymalna kwota pożyczki to milion zł, ale w tym przypadku okres spłaty to 84 miesiące. Tu także nie ma prowizji. Oprocentowanie wynosi 0,5 proc.

Kolejna oferta to mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Są adresowane do osób od 30. roku życia, bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym również znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Te pożyczki przeznaczone są na bieżącą działalność, pokrycie kosztów zakupu towarów, niezbędnych urządzeń lub maszyn, a także przystosowanie lokalu, usługi księgowe lub inne cele, które pomogą w uruchomieniu własnego biznesu. Maksymalna wartość pożyczki to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie to ok. 97 tys. zł. Można ją spłacać przez maksymalnie siedem lat. Oprocentowanie to 0,2 proc.

Pożyczka termomodernizacyjna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

1. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, adresy biur:

 • 15-073 Białystok, ul. Starobojarska 15, tel. (+48 85) 740 86 76; (+48 85) 740 86 83, fax: (+48 85) 740 86 85, e-mail: pozyczki@pfrr.pl,
 • 16-300 Augustów, ul. Brzostowskiego 10A lok. 5A (pn-śr), tel. (+48 87) 643 29 05,
 • 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31 pok.14, tel. (+48 85) 730 18 42,
 • 17-200 Hajnówka, ul. Wierobieja 30/18, tel. (+48 85) 682 51 87,
 • 18-400 Łomża, ul. Polowa 53, tel. (+48 86) 215 16 90,
 • 16-400 Suwałki, ul. Innowacyjna 1 lok.101 (cz-pt), +48 504 125 001.

2. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach: 16-400 Suwałki, ul. Tadeusza Kościuszki 62, tel. 87 565 13 86.

Pożyczka termomodernizacyjna dla zarządców budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku: ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, tel. (85) 746 02 41,
 2. Alior Bank S.A.

Pożyczka na inwestycje rozwojowe i technologie informacyjno-komunikacyjne w firmach

 1. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA, ul. Piękna 1 (III piętro), 15-282 Białystok, tel. 85 307 01 05,
 2. Fundusz Wschodni Sp. z o.o., ul. Piękna 1, 15-282 Białystok, tel. (85) 307 01 05,
 3. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki, tel. (87) 565 13 86.

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, adresy biur:

 • Główna siedziba: 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1a, tel. 41 274 46 90 wew. 107, e-mail: farr@farr.pl,
 • 18-400 Łomża, ul. Polowa 45 pokój 206, tel. 519 549 870, e-mail: podlaskie@farr.pl,
 • 18-400 Łomża, Aleja Legionów 141, tel: 519 549 870, e-mail: podlaskie@farr.pl,
 •  Expert Consulting, 15-427 Białystok, ul. Lipowa 4 lok. 205, tel. 693 408 160.

Dane kontaktowe i przekierowania na strony poszczególnych operatorów pożyczek znajdują się na stronie: rpo.wrotapodlasia.pl -> Lista Pośredników Finansowych.

Wszelką pomoc w tym zakresie można otrzymać w jednym z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:

 • Białystok – ul. Poleska 89, tel. 8013 0 8013,
 • Łomża – ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, tel. 86 216 33 26,
 • Suwałki – Osiedle II 6a, tel. 87 563 02 11.

Źródło: https://bialystok.onet.pl/potrzebujesz-pieniedzy-na-inwestycje-wez-darmowa-pozyczke-unijna/p6x3ssg