potkanie w Białymstoku dotyczące dotacji z programu Horyzont 2020

Funkcjonujący na Politechnice Białostockiej Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zapraszają do udziału w spotkaniu:

INFO DAY „HORYZONT 2020 dla MŚP”,

które odbędzie się we wtorek 9 czerwca 2015r. w siedzibie Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16 w Białymstoku (Kampus PB).

Spotkanie dedykowane jest przedsiębiorcom zainteresowanym pozyskaniem funduszy europejskich lub nawiązaniem współpracy z zagranicznym partnerem. Szczególnie serdecznie zapraszamy przedstawicieli MŚP.

Program Horyzont 2020 to największy program Komisji Europejskiej dedykowany projektom badawczym i innowacyjnym, którego budżet wynosi prawie 80 mld EUR. W latach 2014-2020 polscy przedsiębiorcy będą mogli starać się o dofinansowanie własnych pomysłów w wielu obszarach.

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości udziału i finansowania MŚP w programie Horyzont 2020, jak również inne działania wspierające. Ponadto swoim doświadczeniem w zakresie pozyskania środków ramowych podzieli się ConnectPoint sp. z o.o — jeden z „absolwentów” jednego z instrumentów Programu Horyzont 2020.

Dzień informacyjny organizowany we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości .

Liczba miejsc jest ograniczona. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.

Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy (91kB) prosimy przesłać mailem na adres: dpuch@pb.edu.pl do 8 czerwca 2015r.

Program spotkania (98kB).

Materiały ze spotkania: