Promocja funduszy poręczeń kredytowych dla MSP (PHARE)

lipiec 1997 – czerwiec 1998

Promocja funduszy poręczeń kredytowych dla MSP

WARTOŚĆ

10 tysięcy EURO
 

OPIS PROJEKTU

Promocja funduszy poręczeniowych na rzecz MSP w regionie białostockim poprzez działania informacyjne (seminaria, dystrybucja materiałów informacyjnych, etc.) oraz usługi doradcze na rzecz MSP w celu przygotowania wniosków poręczeniowych.Program realizowany przez sieć lokalnych centrów wspierania biznesu PFRR (Bielsk Podlaski, Czarna Białostocka, Hajnówka, Mońki, Siemiatycze, Sokółka).
 

PROFIL/LICZBA UCZESTNIKÓW

1732 osób — większość reprezentująca MSP, pozostałe reprezentujące instytucje otoczenia biznesu, banki
 

EFEKTY

  • dystrybucja materiałów informacyjnych w 80 punktach regionu (centra wspierania biznesu, urzędy gminne, banki, instytucje współpracujące);
  • organizacja seminariów dla 270 osób;
  • przygotowanie 10 projektów do poręczenia.
 

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 

PARTNERZY

Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Bank Gospodarstwa Krajowego, instytucje otoczenia biznesu, inne banki