Poręczenia kredytów dostępne w kolejnym banku

Z przyjemnością informujemy, że Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. (PFP) zawarł kolejną umowę o współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Brańsku. Klienci tego banku mogą korzystać z poręczeń PFP jako zabezpieczenia do wszystkich kredytów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jednocześnie przypominamy, że kredytobiorcy z terenu województwa podlaskiego mogą skorzystać z preferencyjnych warunków – prowizja od udzielonego poręczenia wynosi 0%. Oferta dotyczy kredytów inwestycyjnych oraz związanych z rozwojem działalności. Ww. poręczenie jest udzielane w ramach pomocy de minimis ze środków RPO WP.