Ponad 10 milionów złotych do rozdania dla podlaskich przedsiębiorców

Podlascy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie finansowe działalności badawczo-rozwojowej. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał w minioną środę (20 marca) dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 10 mln złotych na projekt, który zakłada utworzenie funduszu grantów. Zgromadzone w nim środki finansowe pozwolą pokryć część wydatków przedsiębiorców na prace badawczo-rozwojowe.

Projekt „Granty na badania i rozwój” polega na utworzeniu i zarządzaniu funduszem grantów, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów rozwojowych MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) o łącznej wartości ok. 10,6 mln zł. Dotacji podlegać będą wydatki na prowadzenie przez przedsiębiorcę własnych prac badawczo-rozwojowych lub korzystanie z usług innych podmiotów, które będą prowadzić prace badawczo-rozwojowe na jego rzecz.

Przedsiębiorcy na swoją działalność będą mogli otrzymać maksymalnie 100 tys. zł i nie więcej niż 85% poniesionych wydatków. W uprzywilejowanej pozycji będą szczególnie przedsiębiorcy, którzy nie korzystali dotąd ze wsparcia innowacji, kreujący innowacje podlegające zgłoszeniu do urzędu patentowego oraz projekty dotyczące działalności z zakresu inteligentnych specjalizacji.

Oferta grantów ma za zadanie znieść bariery finansowe, mentalne, kompetencyjne i techniczne działalności badawczo-rozwojowej. Całkowita wartość projektu wynosi 11,6 mln zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 10 mln zł. Zadanie będzie realizowane od 1.04.2019 r. do 31.03.2021 r.

Beneficjentem projektu jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, która otrzymała dofinansowanie z RPO w ramach konkursu dotyczącego bonów na usługi badawcze.


Źródło: https://ddb24.pl/artykul/ponad-10-milionow-zlotych/625764