Pomosty Przyszłości promocja współpracy na linii biznes-nauka
Pomosty Przyszłości promocja współpracy na linii biznes-nauka 2
Archiwum aktualności | 23.06.2023

„Pomosty Przyszłości” – promocja współpracy na linii biznes-nauka

Pomosty Przyszłości” to druga edycja wydarzenia w województwie podlaskim promująca dobre wzorce odnośnie współpracy na linii biznes-nauka i odwrotnie. Organizatorem jest Fundacja Technotalenty a współorganizatorem Województwo Podlaskie.

Przedsiębiorcy i naukowcy mogą zgłosić swoje firmy, instytucje naukowe, zgłosić się indywidualnie i opisać w jaki sposób współpracują z nauką czy biznesem. Celem wydarzenia jest podniesienie świadomości środowisk naukowych i biznesowych odnośnie korzyści płynących z obopólnej współpracy oraz pokazanie najlepszych praktyk i przykładów projektów, które powstały wspólnie i niosą za sobą korzyści dla gospodarki i świata nauki.

„Pierwsza edycja konkursu „Pomosty Przyszłości” uświadomiła wszystkim jak wielki potencjał innowacyjności i chęci współpracy środowiska naukowego z przedsiębiorcami mamy na Podlasiu. Zgłoszone projekty z dziedzin takich jak inżynieria, genetyka, czy nowoczesna diagnostyka chorób mogą stać się wizytówkami podlaskiej gospodarki. Wierzę, że zainspirowaliśmy naukowców i przedsiębiorców z całego regionu do postawienia kolejnych kroków do efektywnej współpracy. Zapraszamy do tegorocznej edycji konkursu” – mówi prezes Fundacji Technotalenty – Adam Walicki

Pierwsza edycja Pomostów Przyszłości została zrealizowana w 2022 roku i spotkała się ze sporym zainteresowaniem ze strony biznesowej jak i naukowej. Celem drugiej edycji jest kontynuowanie wspierania i promowania wspólnych projektów podlaskich przedsiębiorców z naukowcami. Istotne jest budowanie prestiżu naukowca/wdrożeniowca, rozwijanie pewnej kultury współpracy talentów naukowych z firmami co jest misją Fundacji Technotalenty.

Wydarzenie jest skierowane do podmiotów gospodarczych, instytucji naukowych oraz wszystkich osób zainteresowanych współpracą nauki z biznesem. Aby zgłosić się do Pomostów Przyszłości wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie https://technotalenty.pl/pomosty2023/ do 30 czerwca i opisać swoją współpracę z nauką lub biznesem wybierając z poniższych kategorii:

Pomost do nauki dla podmiotu gospodarczego

Kategoria skierowana do jednostek gospodarczych z województwa podlaskiego współpracujących skutecznie ze środowiskiem naukowym (uczelnia, instytut badawczy, wydział uczelni, katedra, inna jednostka o charakterze badawczym), realizując wspólne projekty B+R o charakterze wdrożeniowym.

Pomost do nauki dla osoby

Kategoria skierowana do osób odpowiedzialnych w swojej firmie za współpracę ze środowiskiem naukowym, dzięki którym w firmie realizowane są projekty B+R o charakterze wdrożeniowym. Zgłaszając się w tej kategorii należy opisać wspólnie zrealizowane projekty, co zostało wdrożone i jakie są tego dzisiaj rezultaty.

Pomost do biznesu dla instytucji naukowej

Kategoria skierowana do instytucji (instytutów badawczych, uczelni, wydziałów lub innych jednostek uczelni, centrów B+R i innych) , które działają naukowo na rzecz przemysłu i skutecznie wdrażają projekty B+R o charakterze wdrożeniowym.

Pomost do biznesu dla osoby

Kategoria skierowana do pracowników instytucji naukowych (instytutów badawczych, uczelni, wydziałów lub innych jednostek uczelni, centrów B+R i innych), którzy działają na rzecz przemysłu i skutecznie są realizowane projekty B+R o charakterze wdrożeniowym.

Do Pomostów Przyszłości mogą być zgłoszone projekty zrealizowane nie wcześniej jak 3 lata od daty wysłania zgłoszenia. Bez względu na wybór kategorii uczestnicy powinni podać tylko te informacje, które mogą przekazać. Kapituła oceni zgłoszenia we wszystkich 4 kategoriach i wyłoni zwycięzców oraz wyróżnionych w każdej kategorii. Najlepsze podmioty gospodarcze, instytucje naukowe oraz osoby fizyczne współpracujące z biznesem lub nauką zostaną nagrodzone statuetkami na uroczystej Gali.

Harmonogram Pomostów Przyszłości

  • 08.05.2023 – 30.06.2023 Zbieranie zgłoszeń do „Pomostów Przyszłości”
  • 01.07.2023 – 31.08.2023 Weryfikacja zgłoszeń, obrady kapituły
  • 01.10.2023 – 15.10.2023 Gala wręczenia nagród „Pomostów Przyszłości”

Kontakt

Więcej informacji znajduje się na stronie:

https://technotalenty.pl/pomosty2023/

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

E: fundacja@technotalenty.pl
T: 732 624 779

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do przesyłania zgłoszeń w wydarzeniu Pomosty Przyszłości.

Patronaty

Honorowy Patronat nad Pomostami Przyszłości objęli: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku, Prezydent Miasta Suwałk, Łomżyńska Izba Przemysłowo-Handlowa, Izba Przemysłowo Gospodarcza w Suwałkach, Podlaski Związek Pracodawców. Patroni medialni: TVP3 Białystok, BialystokOnline, Polskie Radio Bialystok, Bia24, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna.

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera